L’IES Joan Alcover duu a terme un projecte de col·laboració amb l’Escola Oficiald’Idiomes (EOI) per tal que els alumnes que cursen l’assignatura d’Alemany puguinobtenir una certificació oficial de nivell de l’EOI.

Aquest projecte s’adreça als alumnes que cursen 4t d’ESO i batxillerat.
L’Escola Oficial d’Idiomes i el subdepartament d’Alemany de l’IES Joan Alcover handeterminant conjuntament, després d’haver fet una prova de nivell, que es prepararàels alumnes per a l’obtenció del nivell A1, equivalent al curs Bàsic 1 de l’EOI.
La participació dels alumnes en aquest projecte és voluntària i gratuïta, i l’alumne quevulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI únicament haurà de pagar les taxescorresponents de l’examen.
En les seves hores habituals de classe, la professora d’Alemany prepararà els alumnesinteressats perquè estiguin capacitats per examinar-se segons les formes, els criteris iels nivells que s’imparteixen a l’EOI.
Això no suposarà cap increment de l’horari lectiu ni interferirà en la programació del’assignatura publicada a la pàgina web del centre.
Tant les proves escrites com les orals es faran a l’IES Joan Alcover amb la sevaprofessora d’Alemany, que serà qui les corregirà. A la prova oral també hi seràpresent un professor de l’EOI.
Us informarem properament del termini per formalitzar els drets d’examen, que seràprobablement a final de març.
Està previst que els exàmens tenguin lloc a final de maig.
Des la direcció de l’IES Joan Alcover, el subdepartament d’Alemany i l’EOI, trobamque es tracta d’una gran oportunitat per als alumnes d’aconseguir una acreditacióoficialment reconeguda dels coneixements assolits en l’assignatura i una eina queobre portes tant a l’àmbit acadèmic com laboral.
És per això que volem animar-vos a participar en aquest projecte, que s’acaba deposar en marxa i que consideram que és molt profitós per als vostres fills, atèsl’increment tan significatiu que ha experimentat l’alemany per al desenvolupamentprofessional i laboral dels joves.
Us saludam atentament,
Aina Llabrés Vich, directora, i Sagrario Longás Rey, departament d’alemany