In der Fotoausstellung “Deutsch in meinem Alltag” hat man an einem Fotowettbewerb   über das beste Foto teilgenommen. Die Schüler von audiovisueller Kommunikation von der 11. Klasse haben das beste Foto von der Ausstellung geschätzt.Der Schüler, der gewonnen hat ist Andreu Liu von 3r A ( die neunte Klasse) mit seinem tollen Bild “ Legoland”. Das Goethe Institut in Barcelona hat Kontakt mit uns aufgenommen und sie haben uns gratuliert, weil wir mit dem Ausstellungsprojekt  auf nationaler Ebene zusammengearbeitet haben.

En la exposició fotogràfica “Alemany a la teva vida diària” s’ha realitzat un concurs a la millor foto. Els alumnes de comunicació audiovisual de 1r Batx han valorat la millor foto d’aquesta exposició. L’alumne que ha guanyat és Andreu Liu de 3r A amb la foto  de “ el país de Lego”. El Departament d’ Alemany ha obsequiat aquest alumne amb dues lectures en llengua alemanya. El Goethe Institut de Barcelona han contactat amb el nostre centre i ens han felicitat per haver col·laborat amb el projecte a nivell nacional de la creació d’aquesta exposició.

Andreu Liu, ESO

Das Goethe Institut in Barcelona hat ein Projekt mit Fotos von Schülern , die Deutsch als Fremsprache lernen ( im Alter von 10-25 Jahren ), angefangen. Die Schüler gehen mit offenen Augen durch die Strassen, um deutsche Spuren zu fotografieren. Aus diesem Wettbewerb enstand die Austellung “Deutsch in meinem Alltag”.

Die Schüler von Joan Alcover haben auch ihre Ausstellung “ Deutsch im meinen Alltag in Mallorca” gemacht.. Sie haben die deutschen Spuren auf Mallorca  fotografiert und auf der Rückseite des Bildes haben mit Texten ergänzt, um zu erklären, warum sie das Bild ausgewählt haben.

Unsere Ausstellung steht vor der Bibliotek, links sind die Fotos der Schüler aus Barcelona, rechts sind die Bilder von Joan Alcover.

 

L’institut Goethe de Barcelona ha començat un projecte amb fotos d’ estudiants que aprenen alemany ( entre 10 i 25 anys). Els estudiants van amb els ulls oberts pels carrers, per a fotografiar  empremtes alemanyes. D’ aquest concurs es va crear la exposició “Alemany en la meua vida diària” .

Els alumnes del Joan Alcover han realitzat també la seva exposició “ Alemany en la meua vida diària en Mallorca”. Han fet fotos de les empremtes alemanyes trobades a la illa i en la part posterior de la foto han escrit un text, argumentant perquè han triat aquesta foto.

La nostra exposició de fotos es troba davant la biblioteca, en la part esquerra estan les fotos del Goethe Institut i en la part dreta les nostres fotos.

Sophia Natalia Badillo 1r de Batxillerat

Les alumnes de 2n de Batxillerat  d’ Alemany han realitzat aquest vídeo que representa una paròdia de la cançó del grup Cro “Um die Welt”. Sophie, Dulce, Coco i Olga han escrit el guió de la cançó i també han fet el muntatge del vídeo. Com poden veure, aquestes artistes han produït una fantàstica versió amb un text molt original. La versió original al·ludeix a una tema amorós, l’amant fa qualsevol cosa per l’estimada persona, en la versió de les alumnes es qüestiona en el nostre món capitalista, tot es fa en voltant dels diners. Es nota que els encanta la música alemanya, estan constantment escoltant música actual en alemany i anglès, memoritzen totes les cançons i a més tenen una veu i una fonètica meravellosa. Ha estat un plaer realitzar aquest vídeo, s’ hem divertit i hem après molt. Com a professora, em sent orgullosa de les meues alumnes i del treball realitzat.

Entorn al grup Cro, en 2011 va aparèixer la primera cançó de Cro que  era una versió del clàssic “Sunny” de Bobby Hebb. El seu videoclip es va convertir en un fenòmen de internet; en menys de tres mesos  va superar deu milions de visites en YouTube.

En totes les seves aparicions públiques porta una màscara de os panda i sempre procura no mostrar la seva cara. Sobre aquest tema, ha declarat que ho fa amb la intenció de  no ser reconegut al carrer pels seus fans i poder dur una vida privada normal.

En tan sols dos discos ha estat número 1 en les llistes de Alemanya, Àustria i Suïssa durant anys.

A nivell individual, ha aconseguit el premi “Àlbum de l’any 2012” per MTV, un Premi Bambi en la categoria de “Millor artista pop”, i dos Premis Echo 2013 en “autor de rap” i “artista revelació.

Amparo Guardia, departament d’Alemany

Els alumnes del I.E.S.  Joan Alcover segueixen participant en el programa de col·laboració amb la EOI. Enhorabona a tots els que heu obtingut la certificació i molt d’ànims per aconseguir-la el setembre als que us ha faltat un poquet! És un orgull per a aquest centre comptar amb alumnes com vosaltres.

Sagrario Longas, departament d’Alemany

Èxit renovat dels alumnes d’Alemany de l’IES Joan Alcover a les proves de l’EOI!

Aquest setembre es varen presentar els alumnes que havien de recuperar parts escrites de les proves de l’EOI.

S’hi varen presentar 5 alumnes, 4 dels quals varen aprovar les proves i així varen obtenir la certificació del nivell A1.

Entre juny i setembre han obtingut doncs la certificació del nivell A1 18 alumnes dels 20 que han participat al projecte, la qual cosa suposa que un 90% dels alumnes ha superat les proves.

La il·lusió dels alumnes participants i aquest èxit ens redobla les ganes i les energies per a continuar amb aquest projecte el present curs acadèmic i quedem a l’espera de la confirmació de l’EOI per seguir endavant.

Des del centre reiteram la nostra felicitació a tots els alumnes que han participat pels seus bons resultats, pel seu entusiasme i coratge i per haver fet una passa important en la seva preparació acadèmica i laboral.

Amb la participació en el projecte EOIES i amb aquests excel·lents resultats dels nostres alumnes es confirma una vegada més l’aposta del nostre institut per un ensenyament de qualitat i significatiu.

Sagrario Longas, departament d’alemany

El mes de juny es varen celebrar les proves del nivell A1 de l’EOI.

Les proves, el·laborades per l’EOI, es varen realitzar a l’institut; a la part oral va haver un tribunal composat per una professora d’Alemany de l’EOI i de la professora d’Alemany del Joan Alcover.

L’examen va constar de 4 parts: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

S’hi varen presentar 20 alumnes. Tots varen aprovar les parts de comprensió oral (quasi la totalitat dels alumnes amb excel·lent) i  també varen aprovar tots els alumnes la part d’expressió oral (12 un 60% amb excel·lent).

Dels 20 alumnes que es varen presentar, 14 (un 70%) han obtingut el mes de juny la certificació del nivell A1.

Des del centre volem felicitar a tots els alumnes que han participat pel seu entusiasme i coratge i per haver fet una passa important en la seva preparació acadèmica i laboral. També volem compartir amb ells la satisfacció personal que significa haver obtingut aquest resultats i donar molts d’ànims als que tenen parts escrites per recuperar el setembre. Aquests alumnes han estat molt a prop de l’aprovat i amb una petita empenta poden aprovar amplament les parts escrites.

Tot d’una que ens informin des de l’EOI quan es faran els examens de setembre avisarem els alumnes afectats; en qualsevol cas, es farà amb prou antelació.

I per acabar, expressar una vegada més la nostra alegria per l’èxit dels alumnes d’Alemany, que a més de representar un motiu de satisfacció per a ells mateixos, contribueix a reforçar la marca d’identitat del nostre institut: l’aposta per un ensenyament de qualitat, significatiu i per la pluralitat lingüística.

Sagrario Longas, departament d’Alemany

L’IES Joan Alcover duu a terme un projecte de col·laboració amb l’Escola Oficiald’Idiomes (EOI) per tal que els alumnes que cursen l’assignatura d’Alemany puguinobtenir una certificació oficial de nivell de l’EOI.

Aquest projecte s’adreça als alumnes que cursen 4t d’ESO i batxillerat.
L’Escola Oficial d’Idiomes i el subdepartament d’Alemany de l’IES Joan Alcover handeterminant conjuntament, després d’haver fet una prova de nivell, que es prepararàels alumnes per a l’obtenció del nivell A1, equivalent al curs Bàsic 1 de l’EOI.
La participació dels alumnes en aquest projecte és voluntària i gratuïta, i l’alumne quevulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI únicament haurà de pagar les taxescorresponents de l’examen.
En les seves hores habituals de classe, la professora d’Alemany prepararà els alumnesinteressats perquè estiguin capacitats per examinar-se segons les formes, els criteris iels nivells que s’imparteixen a l’EOI.
Això no suposarà cap increment de l’horari lectiu ni interferirà en la programació del’assignatura publicada a la pàgina web del centre.
Tant les proves escrites com les orals es faran a l’IES Joan Alcover amb la sevaprofessora d’Alemany, que serà qui les corregirà. A la prova oral també hi seràpresent un professor de l’EOI.
Us informarem properament del termini per formalitzar els drets d’examen, que seràprobablement a final de març.
Està previst que els exàmens tenguin lloc a final de maig.
Des la direcció de l’IES Joan Alcover, el subdepartament d’Alemany i l’EOI, trobamque es tracta d’una gran oportunitat per als alumnes d’aconseguir una acreditacióoficialment reconeguda dels coneixements assolits en l’assignatura i una eina queobre portes tant a l’àmbit acadèmic com laboral.
És per això que volem animar-vos a participar en aquest projecte, que s’acaba deposar en marxa i que consideram que és molt profitós per als vostres fills, atèsl’increment tan significatiu que ha experimentat l’alemany per al desenvolupamentprofessional i laboral dels joves.
Us saludam atentament,
Aina Llabrés Vich, directora, i Sagrario Longás Rey, departament d’alemany

[one_half]Kritik über den Film ” Die Welle”.

“Die Welle”, ein Film von 2008, basiert auf einem realen Experiment. Der Film erzählt, wie ein Lehrer für ein Wochenprojekt lehrt, wie eine Diktatur funktioniert. Er schlägt seinen Schülern einige Regeln vor und schafft eine Bewegung, die er “Die Welle” nennt. Die Schüler müssen weiβe Hemden tragen oder heben ihre Hand um zu sprechen, zum Beispiel. Am Anfang ist alles gut, die Schüler sind glücklich aber zum Schluss wird die Bewegung zu groβ und der Lehrer kann sie nicht kontrollieren.

Der Film ist hart und es bringt einen zum Überlegen. Wenn wir denken: Kann eine diktatorische Bewegung in Europa existieren?, ist die Antwort “Nein”, trotzdem zeigt der Film, dass die Antwort nicht so klar ist.

Jürgen Vogel spielt eine groβe Rolle als der Lehrer Rainer Wenger, er kann in nur fünf Tagen ein totalitäres Regime schaffen. Am Ende versucht er die Welle zu beenden, aber es ist zu spät. Alles hat sich geändert. Jennifer Ulrich macht eine gute Arbeit als Karo auch. Sie ist eine Schülerin, die die Gefahren des Projekts sieht und sie versucht es zu beenden aber die anderen Leute, die für diese Bewegung sind, ignorieren sie. Ich denke, sie ist sehr tapfer, weil die Glieder der Welle manchmal die Gewalt benutzen. Die Welle ist ein sehr guter Film und die Schauspieler sind auch sehr gut. Der Film hat einige harte und dramatische Szenen. Man kann den Film mögen oder nicht, aber man muss denken, wie leicht es ist, dass eine Diktatur entsteht, wir sind nicht dessen bewuβt. Zum Schluss möchte ich den Film wärmstens empfehlen.

[/one_half]

[one_half_last]

Crítica sobre la pel·lícula “La Onada”.

“L’Onada”, una pel·lícula de 2008, es basa en un experiment real. La pel·lícula explica com un professor ensenya per a un projecte setmanal, com funciona una dictadura. Ell proposa algunes normes als seus alumnes  i crea un moviment, que anomena “L’Onada”. Els estudiants han d’usar camises blanques o han d’aixecar la mà per parlar, per exemple. Al principi, tot és bo, els alumnes estan contents, però al final, el moviment es massa gros i el professor  no el pot controlar.

La pel·lícula és dura i et fa pensar. Quan pensem: pot existir un moviment dictatorial a Europa?, la resposta és “No”, però la pel·lícula mostra que la resposta no està tan clara.

Jürgen Vogel juga un paper important com el professor Rainer Wenger, ell pot crear un règim totalitari en només cinc dies. Al final, ell intenta aturar l’onada, però és massa tard. Tot ha canviat. Jennifer Ulrich fa una bona feina, com la Karo. Ella és una estudiant que veu els perills del projecte i l’intenta aturar, però les altres persones que estan en aquest moviment, la ignoren. Crec que és molt valenta, perquè els membres de l’onada  de vegades utilitzen  la violència. L’onada és una pel·lícula molt bona i els actors són també molt bons. La pel·lícula té algunes escenes dures i dramàtiques. La pel·lícula pot agradar o no, però cal pensar en la facilitat amb que una dictadura sorgeix, no en som conscients. Per acabar, vull recomanar aquesta pel·lícula.

 

[/one_half_last] Maria Rosa Mateu Oliver (2batxB)

[supersocialshare networks=”facebook,twitter,email” orientation=”line”]

die_welle1

Fitxa tècnica

Títol: Die Welle

Director: Dennis Gansel

Sortida dels alumnes de batxillerat d’alemany del 20 de desembre de 2012