Us compartim el vídeo presentació, previ a la futura reunió que tendreu la setmana que ve amb el tutor del vostre grup.

Podeu formular els dubtes fent clic aquí.

Benvolgudes famílies, aquí teniu informació relativa al començament de curs. 

D’acord amb la normativa, hem redistribuït els alumnes, depenent del nivell, a fi d’ajustar la ràtio per grup d’acord amb la disponibilitat d’espai en el centre, i quedarà de la següent manera:

1r ESO4 grups
2n ESO4 grups
3r ESO3 grups
4t ESO3 grups
1r Batx4 grups
2n Batx4 grups
FPB2 grups

Mesures higienicosanitàries al centre

Us deixam a aquest enllaç, les mesures que s’han de seguir al centre. És imprescindible que es respectin escrupulosament a fi de minimitzar els riscos de contagis.


Presentacions (10-15 de setembre)

Les presentacions es duran a terme en quatre dies i de manera esglaonada en temps i espai. Feis atenció a la porta d’entrada i sortida que heu d’usar i respectau els horaris establerts. 

El dia abans de la presentació, les famílies rebran un sms en què se’ls informarà a quin grup va el seu fill i se’ls recordarà dia i hora de la presentació.

2n BATXILLERAT

Dijous 108h-B. Científic11h-B. Hum i CS
Aula 21B2AB2C
Aula 27B2BB2D

1r BATXILLERAT

Divendres 118h11h
Aula 21B1AB1C
Aula 27B1BB1D

3r i 4t ESO

Dilluns 148h10h12h
Aula 21S3AS3BS3C
Aula 27S4AS4BS4C

AQUEST DIA l’entrada i sortida de 3r ESO, 4t ESO i 1r i 2n de batxillerat es realitzarà per la porta principal, Avingudes.

1r i 2n ESO

Dimarts 158h9.30h11h12.30
Aula 211SA1SB1SC1SD
Aula 272SA2SB2SC2SD

ATENCIÓ:

1r ESO: entrada i sortida per la porta principal (avingudes)

2n ESO: entrada i sortida per la porta de la plaça del tub.

FPB: Presentacions i inici de curs, 29 de setembre (consultau el calendari prèviament). 

El dia de les presentacions els tutors informaran els alumnes dels horaris, professors, organització dels espais, mesures higièniques, normes, matèries etc. Es preveu que duri al voltant de dues hores.

Aquest mateix dia, els tutors de 3r, 4t i batxillerat informaran els alumnes de quin torn de classes presencials tendran a partir de dia 16 de setembre (torn 1/ torn 2).

Posteriorment, el 16 de setembre, els alumnes hauran d’haver emplenat i signat: 

  • el consentiment informat per fer la PCR (o altra prova diagnòstica d’infecció per SARS-CoV-2).
  • una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes als protocols davant la COVID 19, mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte. 

El dia de la presentació els farem arribar aquesta documentació perquè la família la signi abans de començar les classes. 

Reunions amb les famílies

Dimarts 15 de setembre, una vegada acabades les presentacions al centre amb els alumnes, us compartirem per sms l’enllaç d’una presentació en vídeo en què us explicarem, per nivells, els trets més generals d’aquest curs. En acabar, tendreu l’oportunitat d’enviar-nos els dubtes que tengueu.

Posteriorment, del 22 al 24 de setembre es convocaran les reunions de tutoria amb les famílies perquè pugueu conèixer els tutors. Es realitzaran en presencialitat remota a través de videoconferència. Es convocaran dins cada classroom de tutoria perquè hi pugueu assistir àgilment conjuntament amb els vostres fills.

A més a més, com cada any, cada matèria complementarà la informació a través del seu classroom de matèria.

Començament de les classes (dia 16 de setembre a les 8h)

  • Tots els alumnes de 1r i 2n ESO tendran classes presencial tots els dies de la setmana a partir de dimecres 16 de setembre.
  • Des de 3r ESO fins a 2n de batxillerat tendran classes presencials en dies alterns, és a dir, els alumnes vendran al centre un dia sí i l’altre quedaran a casa. El dia de la presentació s’haurà informat els alumnes del torn al qual pertanyen. A partir d’aquest moment només es podrà acudir al centre els dies que li corresponguin.
Hora d’entradaper avingudesper la plaça del tub
7.451r ESO 2n ESO 
7.553r i 1r batx FPB 4t i 2n batx 

Entrada: Les portes es tancaran a les 8.05 i a partir d’aquí es considerarà retard. Si s’arriba tard, s’haurà d’entrar per la porta principal (Avingudes). La puntualitat, respectar aquest ordre d’entrada i les portes d’accés és imprescindible per una entrada fluida. 

Sortida: es realitzarà per la mateixa porta per on han entrat. Es farà també de forma esglaonada. A les 13.45 sortiran primer els alumnes de 1r i 2n ESO ja preparats; i seguidament la resta d’alumnes arreplegaran i aniran sortint repartits per les seves portes corresponents.

Pati: sortida al pati de manera esglaonada en espai i temps.


10.40 – 11h
1r i 2n ESOpati
10.45 – 11.05 3r, ESO, 1r BATXporta avingudes
10.45 – 11.054t ESO, 2n Batx, FPBporta pl. tub

Us desitjam a tots un bon començament de curs.

L’Equip Directiu

Ps: Podeu consultar aquí el protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre l’alumnat del centre.

Teniu disponible, al correu dels vostres fills, l’informe individual que ha elaborat l’equip docent. Es tracta d’un informe transversal que recull les capacitats competencials que s’han avaluat durant el confinament. Hi trobareu diferents seccions:

-una introducció a l’informe

-una valoració transversal de les capacitats avaluades durant aquest període,

-un resum dels aspectes a millorar amb els diferents nivells desplegats

-i una reflexió final que esperam que ens facis arribar, després d’haver compartit aquests resultats amb la família o tutors, a través de l’enllaç que hi trobaràs.

Esperam que us sigui profitós i que ens envieu les reflexions finals després d’haver-les posat en comú a casa.

Passau un bon estiu i gaudiu d’aquestes merescudes vacances.

Salut, ànims i força!

L’equip docent de l’IES Joan Alcover

Els alumnes que vulguin participar a reutilització de 1r i 2n de ESO

La data de recollida dels llibres  de primer i segon serà 22 i 23 de juny de 8 a 14h i dilluns 7 de setembre.

Se ha d’emplenar una fitxa amb el nom i els llibres que deixa cada alumne, si és posible un telèfon de contacte.
El preu dels llibres en bon estat és de 10/12€

La data per comprar els llibres són:

– 29 de juny de 10 a 14 h
30 de juny de 10 a 14h i de 16.30h a 19.30h

7 de setembre de 10 a 14h i de 17 a 19h

A setembre es poden recollir els dobers i els llibres que no s’hagin venut

Consultas:   reutilitzacio@iesjoanalcover.cat

Arribam al final del curs escolar i volem informar les famílies sobre una sèrie de tràmits que durem a terme d’aquí a final de curs:

  • Per raons higièniques, a partir de dia 15 i fins a dia 26 de juny s’assignarà, a través del classroom de tutoria, dia i hora a cada grup per anar al centre a retirar els panys de clau i buidar les taquilles. Després es procedirà a la seva desinfecció. En aquest moment es podran retrobar amb alguns dels seus professors després d’aquests mesos de classes a distància. 
  • L’entrega de notes es farà telemàticament, a través del Gestib: dia 17 de juny es podran consultar les notes de 2n de batxillerat; dia 18 de juny les de 1r de batxillerat i FPB i dia 19 de juny les de tots els nivells de la ESO. En els nivells d’ESO també trobaran el Consell Orientador. És necessari tenir la clau d’accés al Gestib per a la consulta d’aquests documents. Per obtenir-la, si encara no la tenen, s’han de seguir les instruccions d’aquest   enllaç al Gestib. En cas de tenir problemes per accedir-hi contactin amb  oficines@iesjoanalcover.cat i se’ls  ajudarà.
  • A més del butlletí de notes, els equips docents de cada grup han elaborat un informe individual de cada alumne on es valoren diferents aspectes competencials durant aquest període de confinament. Aquest informe s’enviarà per correu als alumnes i s’avisarà per sms als pares el dia que es faci l’enviament. Recomanam una lectura i anàlisi conjunta amb els seus fills, la qual cosa pot revertir molt positivament per tenir coneixement de quin nivell es troba l’alumne en les diferents capacitats competencials avaluades. 
  • Les orientacions i revisions de qualificacions per part dels professors es faran els dos dies següents a la publicació de les notes. Aquestes reunions es faran, per norma general,  en remot contactant amb el professor via correu electrònic corporatiu (@iesjoancalcover.cat). Recordau que teniu el correu en els classroom corresponents a la pestanya “Persones”. Per aquest motiu, una vegada consultat el butlletí al Gestib, si s’ha de fer alguna consulta, s’han de contactar amb el professor de la matèria al més aviat possible per concertar l’hora de la reunió. En cas que les circumstàncies impossibilitin fer-ho telemàticament, es concertarà cita presencial , també a través del correu corporatiu del professor. 

Per altra banda, els alumnes que hagin de superar alguna matèria el mes de setembre trobaran tasques específiques per ajudar-los a aconseguir-ho als classrooms de les matèries. És imprescindible seguir totes les instruccions que s’hi indiquen (dates, modalitat, material, entrega, etc). 

Quant a la resta d’alumnes, els que han superat el curs el mes de juny, es recomana seguir amb les tasques de reforç que trobaran als classrooms publicats a final del mes de juny. Aquestes tasques estan dissenyades per ajudar-los a continuar els estudis l’any que ve.

Aquestes tasques es publicaran abans d’acabar el mes de juny.

Finalment el claustre de professors desitja un bon descans a tots els nostres alumnes i agraeix enormement la col·laboració de les famílies en aquest curs escolar tan atípic. Esperam que a l’inici del curs que ve, programat per dia 10 de setembre, la situació estigui més normalitzada. Nosaltres ja hem començat a pensar-hi i hi estam treballant. En qualsevol cas, els mantindrem informats a mida que es concretin les instruccions de la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Salut.

Salutacions cordials

L’equip directiu

Seguint les Instruccions per avaluar l’aprenentatge del alumnes el curs 2019-20 (Resolucions del conseller  d’Educació, Universitat i Recerca aprovades en caràcter extraordinari de dia 16 d’abril 2020), us informam dels nous criteris generals d’avaluació que s’empraran per qualificar els alumnes aquest curs escolar:

L’avaluació final ordinària es basarà en les dades obtingudes durant la 1a, 2a avaluació i els primers dies de la 3a avaluació abans del confinament.

La nota d’avaluació final ordinària no serà inferior a les qualificacions obtingudes abans del confinament.

Les tasques realitzades durant el confinament serviran, en tot cas, per augmentar la nota final ordinària. Totes aquestes tasques fetes durant el confinament són una inversió i garantia d’èxit per als estudis posteriors. Reforcen i amplien els coneixements necessaris per afrontar el pròxim curs. A més a més, i sense la pressió dels exàmens, poden servir per pujar la nota final.

Els departaments planificaran les fórmules per recuperar les matèries i avaluacions pendents i s’encarregaran d’adaptar i revisar els criteris d’avaluació, recuperació i qualificació segons aquestes instruccions. Aquesta informació es publicarà als classrooms de cada matèria per ser consultada en qualsevol moment.

En qualsevol cas, el claustre de professors felicita els nostres alumnes per la feina feta fins ara,  els encoratja a seguir treballant i a treure’n el màxim profit. Tenim els mitjans per facilitar la consolidació d’aspectes essencials dels currículums, els aspectes competencials treballats al centre i valoram molt el seu aprofitament.

El centre seguirà informant de qualsevol canvi que els organismes educatius ens facin arribar.

Aprofitam l’avinentesa per enviar-vos una salutació molt cordial i agrair la vostra implicació

L’equip directiu

Resolució sobre batxillerat

Resolució sobre ESO

Resolució sobre FP

IMPORTANT: Aquestes passes només són per alumnes que ja estan matriculats al centre.

Seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació, els processos de matrícula pel curs 2020-21 es realitzaran telemàticament. Per aquest motiu us informam dels documents que, alumnes i família, hauran d’emplenar en les pròximes setmanes:

  • S’enviarà per correu a tots els alumnes un formulari de matrícula amb les matèries troncals i específiques que poden cursar. Aconsellam a les famílies que el revisin i emplenin amb el seu fill/a i que es posin en contacte amb el centre en cas de dubte (pilar.agusti@iesjoanalcover.cat). El termini per emplenar aquest formulari és des de dilluns, dia 18 de maig fins a dilluns dia 25 de maig. 
  • Paral·lelament s’enviarà un correu personal als pares, mares o tutors legals per poder accedir al programa GESTIB i emplenar el qüestionari de matrícula oficial. En aquest segon document s’hi senyalen les dades personals, els permisos, els pagaments i terminis. És imprescindible fer aquest tràmit per formalitzar la matrícula. És necessari tenir la clau d’accés al GESTIB per poder fer aquest tràmit. Si encara no la teniu, posau-vos en contacte amb les oficines del centre (oficines@iesjoanalcover.cat) i vos ajudaran. 

El dia 27 de febrer, al pati de l’institut, tots els grups de primer d’ESO vàrem participar a una activitat organitzada pel Departament de Geografia i Història, ja que estudiem la Prehistòria. Aquesta activitat es titulava “De la pedra al metall” i l’explicaven tres estudiants de la UIB. L’activitat tractava de la Prehistòria i els tipus de material que s’emprava al llarg dels segles per crear i fabricar armes i utensilis . Mentre ens explicaven les èpoques prehistòriques (Paleolític, Neolític i Edat dels metalls) i l’ús dels metalls (bronze, coure, ferro…) en aquells temps, un altre estudiant ventava un foc que fonia bronze, que ens serviria per fer una destral sense mànec. Ens van deixar avivar la flama amb una mena de sacs de pelfa (a l’antiguitat eren de pell) i ens mostraren diferents tipus de metall, una destral amb mànec i un ganivet. També poguérem esmolar trossos de bronze amb un altre metall.

Miquel Clar Trobat

Aquesta setmana, al Joan Alcover estam de dol. Malauradament hem perdut un alumne, company, amic. La mort sobtada d’un estudiant del centre ens ha colpit a tots.

Dilluns, els seus companys i amics més propers portaren flors i muntaren un racó especial al hall per escriure-li missatges de record que alumnes i professors li han anat dedicant.

També tengueren la iniciativa de dedicar un minut de silenci en la seva memòria que ha tengut lloc avui, dimecres, a mitjan dematí. Ha estat, francament, molt emotiu i ha recollit tot el nostre sentiment:

Et trobarem a faltar, Imanol, però sempre et recordarem.