Us comunicam que els representants dels alumnes al Consell Escolar seran:

-Aina Lllull Fuster

-Lluís Tur Marquès

(suplents: Deolinda Natividad Pérez Aguirre i Gustau Catalán Canyellas)

Els representants del claustre són:

-Josep Campillo

-Constança Prohens

(suplent: Antoni Ceballos)

També us recordam que els representants de les famílies i del personal no docent del centre continuen sense cap canvi ja que enguany encara no han finalitzat el seu mandat.

Arribam al final del curs escolar. Dia 11 de juny a les 13.45h acaben les classes de 1r de batxillerat i FPB1, ja que la setmana següent del 14 al 18 tenen els exàmens de recuperació de la convocatòria ordinària. Dia 18 de juny a les 13.45h de tot l’ESO i volem informar les famílies sobre una sèrie de tràmits que durem a terme d’aquí a final de curs:

  • L’entrega de notes es farà telemàticament, a través del Gestib: dia 23 de juny les de 1r de batxillerat, ESO i FPB. En els nivells d’ESO també trobaran el Consell Orientador. És necessari tenir la clau d’accés al Gestib per a la consulta d’aquests documents. Per obtenir-la, si encara no la tenen, s’han de seguir les instruccions d’aquest enllaç al Gestib. En cas de tenir problemes per accedir-hi contactin amb  oficines@iesjoanalcover.cat i se’ls  ajudarà.
  • A més del butlletí de notes, els equips docents de cada grup han elaborat un informe individual per a tot l’alumnat en què es valoren diferents aspectes competencials durant aquest curs escolar. Aquest informe s’enviarà per correu als alumnes i s’avisarà per sms a les famílies el dia que es faci l’enviament. Recomanam una lectura i anàlisi conjunta amb els seus fills i les seves filles, la qual cosa pot revertir molt positivament per tenir coneixement de quin nivell es troba l’alumne en les diferents capacitats competencials avaluades. 
  • Les orientacions i revisions de qualificacions per part del professorat es faran els dos dies següents a la publicació de les notes. Aquestes reunions es faran, per norma general,  en remot contactant amb cada professor via correu electrònic corporatiu (@iesjoancalcover.cat). Recordau que teniu el correu en els classroom corresponents a la pestanya “Persones”. Per aquest motiu, una vegada consultat el butlletí al Gestib, si s’ha de fer alguna consulta, s’han de contactar amb el professor de la matèria al més aviat possible per concertar l’hora de la reunió. En cas que les circumstàncies impossibilitin fer-ho telemàticament, es concertarà cita presencial, també a través del seu correu corporatiu. 

Per altra banda, tot l’alumnat que hagi de superar alguna matèria el mes de setembre trobarà tasques específiques per ajudar-los a aconseguir-ho als classrooms de les matèries. És imprescindible seguir totes les instruccions que s’hi indiquen (dates, modalitat, material, entrega, etc). 

Aquestes tasques es publicaran abans d’acabar el mes de juny.

Salutacions cordials

L’equip directiu

Benvolgudes famílies,

Enguany l’IES Joan Alcover ha constituït una comissió de salut_COVID-19 dins el marc del pla de salut del centre. Aquesta fou creada per valorar els protocols i el funcionament del centre una vegada adaptats a les mesures de prevenció i higiene recomanades per les autoritats competents. La formen: un membre del personal no docent, un membre de l’AMIPA, un membre de l’equip directiu, l’orientadora, el coordinador COVID i quatre professors més, tots ells encarregats de vetllar per la salut de tots plegats.

Unes setmanes després d’haver començat el curs, aquesta comissió de salut s’ha reunit per segona vegada i ha valorat molt positivament l’actitud dels nostres fills/alumnes a classe durant aquests primers dies. En general, han mantengut les distàncies durant les entrades, sortides, passadissos, espais comuns, cosa que no és senzilla i no és possible sense que estiguin conscienciats de la seva importància. És per aquest motiu que des del centre, conjuntament amb l’Associació de Mares i Pares vos volem fer arribar aquesta nota conjunta per felicitar-vos i encoratjar-vos a seguir insistint des de casa en la importància de no deixar de banda les mesures de prevenció i higiene que ens recomanen des de la Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca  publicades a la web de l’AMIPA.

En qualsevol cas, sí que volem fer una crida conjunta, des de l’AMIPA i des del centre, per seguir recordant als nostres fills/alumnes la importància de mantenir les distàncies en moments més relaxats com són els descansos, tant en el pati del centre com a la plaça del tub. Així mateix de la necessitat de dur la mascareta posada en tot moment i de, només, llevar-se-la en el moment de pegar una mossegada o un glop i que això no sigui una excusa per llevar-se-la per més estona com ens recorda el servei de pediatria. Aquesta acció tan habitual i espontània és difícil de dur a terme i, sobretot, de controlar. Estam convençuts que és només des del convenciment personal que  aquestes mesures ajuden a disminuir la possibilitat de contagi que es poden dur a terme amb eficàcia. I és des de les aules, i molt especialment des de casa, que hem d’insistir contínuament en la nostra responsabilitat.

Salutacions cordials,

Joan Lluís Llinás, president de l’AMIPA de l’IES Joan Alcover

Aina M Llabrés, directora de l’IES Joan Alcover

La Comissió de Salut-Covid 19 vol compartir amb totes les famílies la informació donada per la pediatra Sra Mercedes Escarrer a tots els centres educatius sobre els tipus de  mascaretes:

  • QUIRÚRGIQUES

Es poden utilitzar un màxim de 8 hores seguides. (Recordau que han de portar al centre dues mascaretes de recanvi)

  • FFP 2

Ofereixen un major nivell de protecció. No han de dur vàlvula. Duració: entre 48 i 72 hores

  • TELA

Per un òptim nivell de protecció han de dur incorporades un filtre homologat.

Imprescindible la seva neteja regularment.

Us compartim el vídeo presentació, previ a la futura reunió que tendreu la setmana que ve amb el tutor del vostre grup.

Podeu formular els dubtes fent clic aquí.

Benvolgudes famílies, aquí teniu informació relativa al començament de curs. 

D’acord amb la normativa, hem redistribuït els alumnes, depenent del nivell, a fi d’ajustar la ràtio per grup d’acord amb la disponibilitat d’espai en el centre, i quedarà de la següent manera:

1r ESO4 grups
2n ESO4 grups
3r ESO3 grups
4t ESO3 grups
1r Batx4 grups
2n Batx4 grups
FPB2 grups

Mesures higienicosanitàries al centre

Us deixam a aquest enllaç, les mesures que s’han de seguir al centre. És imprescindible que es respectin escrupulosament a fi de minimitzar els riscos de contagis.


Presentacions (10-15 de setembre)

Les presentacions es duran a terme en quatre dies i de manera esglaonada en temps i espai. Feis atenció a la porta d’entrada i sortida que heu d’usar i respectau els horaris establerts. 

El dia abans de la presentació, les famílies rebran un sms en què se’ls informarà a quin grup va el seu fill i se’ls recordarà dia i hora de la presentació.

2n BATXILLERAT

Dijous 108h-B. Científic11h-B. Hum i CS
Aula 21B2AB2C
Aula 27B2BB2D

1r BATXILLERAT

Divendres 118h11h
Aula 21B1AB1C
Aula 27B1BB1D

3r i 4t ESO

Dilluns 148h10h12h
Aula 21S3AS3BS3C
Aula 27S4AS4BS4C

AQUEST DIA l’entrada i sortida de 3r ESO, 4t ESO i 1r i 2n de batxillerat es realitzarà per la porta principal, Avingudes.

1r i 2n ESO

Dimarts 158h9.30h11h12.30
Aula 211SA1SB1SC1SD
Aula 272SA2SB2SC2SD

ATENCIÓ:

1r ESO: entrada i sortida per la porta principal (avingudes)

2n ESO: entrada i sortida per la porta de la plaça del tub.

FPB: Presentacions i inici de curs, 29 de setembre (consultau el calendari prèviament). 

El dia de les presentacions els tutors informaran els alumnes dels horaris, professors, organització dels espais, mesures higièniques, normes, matèries etc. Es preveu que duri al voltant de dues hores.

Aquest mateix dia, els tutors de 3r, 4t i batxillerat informaran els alumnes de quin torn de classes presencials tendran a partir de dia 16 de setembre (torn 1/ torn 2).

Posteriorment, el 16 de setembre, els alumnes hauran d’haver emplenat i signat: 

  • el consentiment informat per fer la PCR (o altra prova diagnòstica d’infecció per SARS-CoV-2).
  • una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes als protocols davant la COVID 19, mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte. 

El dia de la presentació els farem arribar aquesta documentació perquè la família la signi abans de començar les classes. 

Reunions amb les famílies

Dimarts 15 de setembre, una vegada acabades les presentacions al centre amb els alumnes, us compartirem per sms l’enllaç d’una presentació en vídeo en què us explicarem, per nivells, els trets més generals d’aquest curs. En acabar, tendreu l’oportunitat d’enviar-nos els dubtes que tengueu.

Posteriorment, del 22 al 24 de setembre es convocaran les reunions de tutoria amb les famílies perquè pugueu conèixer els tutors. Es realitzaran en presencialitat remota a través de videoconferència. Es convocaran dins cada classroom de tutoria perquè hi pugueu assistir àgilment conjuntament amb els vostres fills.

A més a més, com cada any, cada matèria complementarà la informació a través del seu classroom de matèria.

Començament de les classes (dia 16 de setembre a les 8h)

  • Tots els alumnes de 1r i 2n ESO tendran classes presencial tots els dies de la setmana a partir de dimecres 16 de setembre.
  • Des de 3r ESO fins a 2n de batxillerat tendran classes presencials en dies alterns, és a dir, els alumnes vendran al centre un dia sí i l’altre quedaran a casa. El dia de la presentació s’haurà informat els alumnes del torn al qual pertanyen. A partir d’aquest moment només es podrà acudir al centre els dies que li corresponguin.
Hora d’entradaper avingudesper la plaça del tub
7.451r ESO 2n ESO 
7.553r i 1r batx FPB 4t i 2n batx 

Entrada: Les portes es tancaran a les 8.05 i a partir d’aquí es considerarà retard. Si s’arriba tard, s’haurà d’entrar per la porta principal (Avingudes). La puntualitat, respectar aquest ordre d’entrada i les portes d’accés és imprescindible per una entrada fluida. 

Sortida: es realitzarà per la mateixa porta per on han entrat. Es farà també de forma esglaonada. A les 13.45 sortiran primer els alumnes de 1r i 2n ESO ja preparats; i seguidament la resta d’alumnes arreplegaran i aniran sortint repartits per les seves portes corresponents.

Pati: sortida al pati de manera esglaonada en espai i temps.


10.40 – 11h
1r i 2n ESOpati
10.45 – 11.05 3r, ESO, 1r BATXporta avingudes
10.45 – 11.054t ESO, 2n Batx, FPBporta pl. tub

Us desitjam a tots un bon començament de curs.

L’Equip Directiu

Ps: Podeu consultar aquí el protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre l’alumnat del centre.

Teniu disponible, al correu dels vostres fills, l’informe individual que ha elaborat l’equip docent. Es tracta d’un informe transversal que recull les capacitats competencials que s’han avaluat durant el confinament. Hi trobareu diferents seccions:

-una introducció a l’informe

-una valoració transversal de les capacitats avaluades durant aquest període,

-un resum dels aspectes a millorar amb els diferents nivells desplegats

-i una reflexió final que esperam que ens facis arribar, després d’haver compartit aquests resultats amb la família o tutors, a través de l’enllaç que hi trobaràs.

Esperam que us sigui profitós i que ens envieu les reflexions finals després d’haver-les posat en comú a casa.

Passau un bon estiu i gaudiu d’aquestes merescudes vacances.

Salut, ànims i força!

L’equip docent de l’IES Joan Alcover