Notícia del diari de Balears

El 82% va suspendre un examen de matemàtiques perquè “no entenia” les preguntes

JAUME PERELLÓ 

Palma. | Actualitzada el 02/10/2013 00:00

L’institut Joan Alcover va decidir analitzar el nivell d’anglès dels seus alumnes davant l’hipotètic cas d’haver d’aplicar el TIL i ensenyar les matemàtiques de primer d’ESO en la llengua de Shakespeare. Els professors del departament de matemàtiques prepararen un examen idèntic en català i en anglès. En el primer cas, el 52% va aprovar, mentre que en el segon, només aconseguiren passar la prova un 18% dels alumnes.

L’examen, segons l’informe que ja és a la Conselleria d’Educació, es va realitzar a partir dels continguts de 6è de Primària. Els exercicis i problemes són molt similars als que s’havien inclòs en les proves que cada any fa el centre a principi de curs. Segons destaca l’escrit remès pel centre a la Conselleria, “els resultats varen ser molt dolens en comparació amb els dels altres anys, quan el percentatge d’aprovats sempre superava el 50%”.

Davant aquesta situació, l’equip directiu de l’institut Joan Alcover va decidir remetre aquest informe a la Conselleria d’Educació per tal que es pugui tenir un coneixement de la realitat i de quin és el nivell dels alumnes.

I és que durant aquestes darreres setmanes s’ha parlat extensament de la manca de capacitació de molts professors per fer classes de determinades matèries en anglès, per molt que disposin del certificat B2. Però la fluïdesa i coneixements dels alumnes per rebre classes en anglès és també un element molt important per saber si realment és aplicable un mètode que la Conselleria vol imposar i que els pedagogs insisteixen que respon sobretot a la improvisació.

No perdre continguts

En aquest sentit, l’informe dels docents del Joan Alcover afirma que “en vista d’aquests resultats i tenint en compte que la prioritat del departament de matemàtiques és que els alumnes aprenguin i no es perdin continguts del currículum, el departament ha decidit que l’assignatura a 1r d’ESO s’impartirà en català i que s’hi aniran introduint progressivament llistes de vocabulari de termes matemàtics en anglès”.

L’objectiu dels membres de l’equip docent, segons s’afirma, és el d’assegurar que l’ensenyament amb un idioma que els alumnes no controlen no signifiqui que s’està posant en risc l’assoliment dels nivells que pertoquen per a cadascuna de les assignatures i cursos.

Un altre motiu que apunta el document remès per l’institut a la Conselleria d’Educació per mantenir l’assignatura en català és que els llibres de què disposen els alumnes són en aquesta llengua. Es tracta de llibres reciclats mitjançant un programa creat per l’Associació de pares i mares per ajudar a l’estalvi de les famílies. El Departament de Matemàtiques afirma que no ha pogut trobar llibres en anglès que s’adaptin al programa de primer d’ESO que es vol impartir.

L’informe va més enllà i aprofundeix en les causes del baixíssim nivell dels resultats de la prova de matemàtiques en anglès. Tot i que pugui resultar obvi que el motiu és la manca de coneixement de l’idioma, el Departament de Matemàtiques ho va voler demanar als alumnes de primer d’ESO. Un 82% dels que varen respondre el qüestionari afirma que efectivament la dificultat de l’examen és l’idioma, i només un 8% va assegurar que eren les matemàtiques el principal motiu pel qual va trobar que la prova era molt complicada.

Tradició

El Joan Alcover és un centre d’ensenyament públic que té prou tradició pel que fa a la docència de matèries no lingüístiques en llengua anglesa. Des del curs 2006-2007, en el marc del programa de seccions europees que també apliquen altres instituts, s’ensenya en anglès educació física a primer d’ESO a tots els alumnes i tecnologia a segon d’aquest mateix cicle. En canvi, i de manera opcional, els alumnes que ho desitgen poden cursar tecnologia a tercer d’ESO i matemàtiques i educació ètica i cívica a quart.