Aquest mes d’octubre s’inicia amb la col·laboració de l’ONG FUNDESO el projecte “Creativitat davant el conflicte. Pel foment d’una Cultura de Pau”.

L’objectiu del projecte, que es durà a terme a tots els grups d’ E.S.O del centre, és donar eines als estudiants per a que sàpiguen gestionar i solucionar de forma pacífica i creativa els seus conflictes. Si donem eines als joves per a que aprenguin a transformar els conflictes, i puguin veure en ells una oportunitat de canvi, estarem enfortint el teixit social dels centres educatius. Per altra banda, estarem fomentant una ciutadania compromesa que entengui que el conflicte pot generar canvi social, sense que això comporti l’ús de la violència.

Durant el desenvolupament de les sessions, es treballarà en la gestió de microconflictes (interpersonals), per a fer una anàlisis causa-efecte entre la falta d’eines a nivell individual i l’esclat de conflictes globals.

Sensibilitzar per a la resolució pacífica dels conflictes es presenta com un dels pilars fonamentals dins de l’Educació per al Desenvolupament.

Marian Socías, departament d’orientació