La comissió mediambiental de l’institut ha elaborat aquesta graella per facilitar les feines de reciclatge que es duen a terme.

 

QUÈ RECICLAM? ON? QUI? QUAN? COM? OBJECTIU
Paper
  • Papereres bicolors a totes les aules, o capses de cartró convenientment rotulades i destinades al mateix ús (p.ex. capses buides de fols de consergeria).
  • A ESO, els encarregats ambientals, per rotació. L’ordre de començament dels encarregats es decideix a l’hora de tutoria.
  • La graella, amb l’ordre de rotació, estarà penjada al racó verd del tauló d’anuncis de cada aula.
Setmanalment per rotació Al contenidor no s’hi podrà dipositar cap residu orgànic ni papers bruts (mocadors, embolcalls de berenars…). En cap cas el paper estarà arruat, per tal de facilitar el procés de reciclatge.El paper es buidarà  a les hores d’estudi i tutoria al contenidor de paper gran de l’IES, situat al darrere del taulell de l’entrada (just entrant a mà esquerra) Involucrar a tota la comunitat educativa i reciclar al màxim el paper que s’utilitza.Conèixer el procés de reciclatge del paper.Responsabilitzar als alumnes del centre envers les tasques ambientals.
  • A Batxillerat, els voluntaris
Segons necessitat Mateix procediment que els d’ESO Mateix objectiu que a ESO
  • Als departaments i altres dependències també es disposarà de contenidors per al mateix ús.
  • Les dones de neteja o algun responsable (voluntari) dels departaments, secretaria,…
Segons necessitat Buidant les papereres als contenidors adients Involucrar a tota la comunitat educativa i reduir al màxim el paper que s’utilitza.
  • Safates de paper per reutilitzar a totes les taules dels professors i a consergeria.
  • Els conserges i/o membres de la comissió ambiental.
Segons necessitat Es demana el paper per reutilitzar, sobrants de fotocòpies o aportacions dels departaments. Involucrar a tota la comunitat educativa i reduir al màxim el paper que s’utilitza.

Bel Ripoll i Flor Sánchez, comissió mediambiental