Benvolgudes famílies,

Enguany l’IES Joan Alcover ha constituït una comissió de salut_COVID-19 dins el marc del pla de salut del centre. Aquesta fou creada per valorar els protocols i el funcionament del centre una vegada adaptats a les mesures de prevenció i higiene recomanades per les autoritats competents. La formen: un membre del personal no docent, un membre de l’AMIPA, un membre de l’equip directiu, l’orientadora, el coordinador COVID i quatre professors més, tots ells encarregats de vetllar per la salut de tots plegats.

Unes setmanes després d’haver començat el curs, aquesta comissió de salut s’ha reunit per segona vegada i ha valorat molt positivament l’actitud dels nostres fills/alumnes a classe durant aquests primers dies. En general, han mantengut les distàncies durant les entrades, sortides, passadissos, espais comuns, cosa que no és senzilla i no és possible sense que estiguin conscienciats de la seva importància. És per aquest motiu que des del centre, conjuntament amb l’Associació de Mares i Pares vos volem fer arribar aquesta nota conjunta per felicitar-vos i encoratjar-vos a seguir insistint des de casa en la importància de no deixar de banda les mesures de prevenció i higiene que ens recomanen des de la Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca  publicades a la web de l’AMIPA.

En qualsevol cas, sí que volem fer una crida conjunta, des de l’AMIPA i des del centre, per seguir recordant als nostres fills/alumnes la importància de mantenir les distàncies en moments més relaxats com són els descansos, tant en el pati del centre com a la plaça del tub. Així mateix de la necessitat de dur la mascareta posada en tot moment i de, només, llevar-se-la en el moment de pegar una mossegada o un glop i que això no sigui una excusa per llevar-se-la per més estona com ens recorda el servei de pediatria. Aquesta acció tan habitual i espontània és difícil de dur a terme i, sobretot, de controlar. Estam convençuts que és només des del convenciment personal que  aquestes mesures ajuden a disminuir la possibilitat de contagi que es poden dur a terme amb eficàcia. I és des de les aules, i molt especialment des de casa, que hem d’insistir contínuament en la nostra responsabilitat.

Salutacions cordials,

Joan Lluís Llinás, president de l’AMIPA de l’IES Joan Alcover

Aina M Llabrés, directora de l’IES Joan Alcover

La Comissió de Salut-Covid 19 vol compartir amb totes les famílies la informació donada per la pediatra Sra Mercedes Escarrer a tots els centres educatius sobre els tipus de  mascaretes:

  • QUIRÚRGIQUES

Es poden utilitzar un màxim de 8 hores seguides. (Recordau que han de portar al centre dues mascaretes de recanvi)

  • FFP 2

Ofereixen un major nivell de protecció. No han de dur vàlvula. Duració: entre 48 i 72 hores

  • TELA

Per un òptim nivell de protecció han de dur incorporades un filtre homologat.

Imprescindible la seva neteja regularment.