Go to Top

Volar de Zammit

Mentre tiro les seves cendres al vent, penso que, al final, ell tenia raó. Les seves darreres paraules són certes: pot volar.