Go to Top

tècniques d’estudi

Des de 1r a 4rt d’ESO es treballaran les tècniques d’estudi a l’hora de tutoria. A 1r de Batxiller el professorat indicarà les tècniques d’estudi de cada assignatura.

A més disposau d’un curs a l’Aula Virtual anomenat: COM SUPERAR AMB ÈXIT ELS EXÀMENS I LA SELECTIVITAT on hi ha àmplia informació sobre tècniques d’estudi, hàbits saludables (l’alimentació i l’exercici físic)  recomenats per millorar la capacitat de retenció i concentració, exercicis de relaxació i autocontrol emocional, etc.

Enllaços útils:

llengua catalana     lectures interactives     lectures pas a pas      ortografia fàcil     gramàtica i ortografia     ortografia interactiva     lengua castellana     reforç educatiu     matemàtiques     problemes matemàtics     matemàtiques de 1r i 2n d’ESO     matemàtiques per ESO i batxillerat     guia de recursos educatius a internet