Go to Top

Un vell molt vell

Un vell molt vell que tenia la barba tan blanca com en Ramon Llull, em va dir un dia:

-Les coses han estat creades per esser usades i les persones per esser amades, el motiu per què el món està en caos és perquè les persones estan essent usades i les coses estan essent amades.

Mar Olivieri 1r  ESOA