Go to Top

2014 volar

Mentre tiro les seves cendres al vent, penso que, al final, ell tenia raó. Les seves darreres paraules són certes: pot volar.

Zammit