Go to Top

orientació psicològica

Què és i perquè em pot servir?

És un servei que atorga l’AMIPA des de fa ja gairebé deu anys, extern a la institució educativa i que sorgeix amb la idea d’atorgar ajuda psicològica als adolescents i les famílies. A partir dels dotze o tretze anys comença una etapa de la vida amb grans canvis físics, emocionals i socials per als joves. Això sol implicar un desajust en l’organització i en les relacions familiars tal com es venien gestionant fins a aquest moment.

La nostra tasca des del servei de psicologia consistirà a assistir a través de la reflexió i orientació, el pas per aquest període als adolescents i les famílies. D’altra banda és molt important tenir en compte la possibilitat de detectar de forma precoç qualsevol manifestació que pugui tenir relació amb problemes que no tenen a veure amb el desenvolupament normal de l’adolescència.

El treball se centra en entrevistes a pares i joves per poder realitzar una avaluació de la situació que es presenta.

Com puc accedir a aquest servei?

Ha de demanar cita prèvia al telèfon 971 911 922 o al mòbil 609 902 188 aclarint la seva condició de soci de la AMIPA o alumne/pare de l’institut. Per als socis de l’Amipa les dues primeres sessions seran gratuïtes i la resta tindran un cost de 5 euros. Els no socis pagaran 30 euros la sessió.

La psicòloga Analia Servera Palou està a càrrec del servei i atén al carrer 31 desembre núm. 10 2n 1a (Centre d’Atenció Psicològica).