Go to Top

orientació acadèmica

Orientació acadèmica i professional

Benvolguts pares i mares,

Hem fet publica la informació que, a partir d’aquest mes de gener, estam donant als seus fills sobre orientació acadèmica i com ajudar-los a decidir el que volen fer en el futur.

També us feim arribar tota la informació de què disposam perquè vosaltres, com a pares, pugueu participar d’aquest procés: xerrades informatives sobre com triar (batxillerat, FP, món laboral), el sistema educatiu, webs on trobarem tots els camps professionals, guies per a famílies i tota la informació sobre l’oferta al nostre centre.

Per prendre decisions es necessita tenir a l’abast molta informació, parlar-ne a casa per poder-la assimilar i finalment cercar l’oferta desitjada. Està clar que la tasca i la decisió és dels nostres fills, però en aquest document adjunt teniu tota una sèrie de recomanacions per a famílies que convé tenir a mà. 

A final de trimestre, una vegada acaba l’orientació a l’IES, vos passarem un qüestionari que pregam que respongueu totes les famílies a fi de saber si aquesta informació ha estat profitosa i treure’n conclusions.

Aquí teniu els dos enllaços amb tota la informació disponible:

Disposau d’un curs a l’Aula Virtual anomenat: ORIENTACIÓ ACADÈMICA, on hi trobareu aquest test, el GR,  per rebre una orientació acadèmica a distints nivells d’aprofundiment i professional i d’altres documents que us ajudaran a millorar les tècniques d’estudi i per preparar la selectivitat (PAU).

També, l’IES Joan Alcover disposa d’un programa integrat dins del Pla d’Acció Tutoria del centre i desenvolupat pels tutors durant les sessions de tutoria  amb els alumnes amb xerrades de la cap d’estudis durant els mesos de febrer i març:

1r ESO:

– Informació sobre el Sistema Educatiu.  Sistema de qualificacions i promoció.

– Anàlisi de les optatives de 2n ESO.

2n ESO:

– Informació sobre el Sistema Educatiu.  Sistema de qualificacions i promoció. Itineraris.

–  Per a alumnes que compleixen 15 i no tenen perspectiva de treure el títol, programes de PQPI i el món laboral: qüestions pràctiques. Adreces d’interès.

3r ESO: 

– Informació sobre el Sistema Educatiu. Sistema de qualificacions i promoció.

– Anàlisi de les optatives de 4rt ESO. Programes d’Iniciació Professional.

4rt ESO:

– Autoconeixement (Autoconcepte, els valors, aptituds, interessos professionals)

– Activitats informatives sobre les ofertes educatives desprès de l’ESO per alumnes i famílies.

 

    • Presa de decisions.

 

    • Oferta educativa del centre. Optatives de Batxillerat.

 

    • L’accés al món laboral.

 

PQPI: 

Els objectius relacionats amb l’Orientació Educativa i Professional estan àmpliament desenvolupats en el currículum.

Batxillerat:

-Cicles Formatius de Grau Superior.

– Estudis Universitaris i accés a la Universitat.

– Presa de decisions.

– Estudis no reglats.

– Oferta educativa del centre. Optatives de Batxillerat (Alumnat de 1r)

A més a més, durant tot l’any es fan un série de xerrades i sortides per orientar acadèmicament els alumnes a la tria dels diferents itineraris. Teniu tota la informació en el calendari del centre.

enllaços útils