Go to Top

normes de convivència

Resum de les normes

PUNTUALITAT

1.
1.

  • En tocar el timbre tot l’alumnat ha d’estar dins l’aula

ORDRE I NETEDAT

2.
2.

  • Les aules han de quedar netes i ordenades després de cada sessió

DESCONNEXIÓ

3.
3.
  • Els aparells electrònics i accessoris han d’estar desconnectats i no es poden tenir visibles

MENJAR I BEGUDES

4.
4.

  • No es pot menjar, beure, ni rosegar xiclet dins l’aula

BANCS I PUPITRES

5.
5.
  • No es poden posar els peus als bancs, als pupitres, ni a les cadires, ni seure als ampits de les finestres

Normes de convivència

Normes de convivència

descarregar les normes de convivència

Pla de convivència

Pla de convivència

descarregar el pla de convivència