Go to Top

matrícula 2018-19

enllaços i descàrregues

   web oficial d’escolaritazació         barem       desempat        calendari

Screenshot 2018-04-11 at 13.08.40

Informació general d'adscripció i admissió

Hi ha dues vies per matricular-se a l’IES Joan Alcover:

a) Si ets un alumne de 6è de primària d’un dels CEIPS adscrits (Aina Moll, Gènova, Jaume I, Màxim Alomar, Santa Catalina i Son Pisà), hauràs de sol·licitar el procés d’adscripció.

b) Si pertanys a un altre centre i vols matricular-te a qualsevol curs d’ESO, FP bàsica o batxillerat, hauràs de sol·licitar el procés d’admissió.

Aquí tens un resum dels dos processos:

ADSCRIPCIÓ

ESO1r
ESO1r
 • Què és el procés d'adcripció a 1r d'ESO?
 • És el procés que garanteix que tot l’alumnat que cursa 6è de primària a un CEIP pugui continuar els estudis a un IES adscrit
 • Qui pot accedir a l'adscripció?
 • Els alumnes de 6è de primària del CEIP adscritCEIP Aina Moll, CEIP Gènova, CEIP Jaume I, CEIP Màxim Alomar, CEIP Santa Catalina, CEIP Son Pisà
 • Quan es pot fer la sol·licitud?
 • Entre els mesos de febrer i abril la Conselleria fixa les dates en les quals es pot sol·licitar l'adscripcióTrobareu la informació dels terminis al vostre CEIP, a la web de l'IES Joan Alcover o a la web de la Conselleria

ADMISSIÓ

ESO1r 2n 3r 4t
ESO1r 2n 3r 4t
 • Què és el procés d'admissió a 1r, 2n 3r i 4t d'ESO?
 • És el procés pel qual l’alumne que hagi de cursar algun curs d’ESO pot sol·licitar plaça a qualsevol IES
 • Qui pot accedir a l'admissió?
 • Tot l'alumat
 • Quan es pot fer la sol·licitud?
 • Entre els mesos d'abril i maig la Conselleria fixa les dates en les quals es pot sol·licitar l'admissióTrobareu la informació dels terminis a la web de l'IES Joan Alcover o a la web de la Conselleria

ADMISSIÓ

BAT1r 2n
BAT1r 2n
 • Què és el procés d'admissió a batxillerat?
 • És el procés per sol·licitar plaça per cursar Batxillerat a qualsevol Institut
 • Qui pot accedir a l'admissió?
 • Tot l'alumnat que tengui el Certificat de Graduat en Secundària
 • Quan es pot fer la sol·licitud?
 • Entre els mesos d'abril i maig la Conselleria fixa les dates en les quals es pot sol·licitar l'admissióTrobareu la informació dels terminis a la web de l'IES Joan Alcover o a la web de la Conselleria.Usualment és la 2a quinzena de juny

ADMISSIÓ

FPofimàtica
FPofimàtica
 • Què és el procés d'admissió a PQPI?
 • És el procés per sol·licitar plaça al PQPI d'auxiliar d'oficina.
 • Qui pot accedir a l'admissió?
 • Tot l'alumnat que tengui entre 15 i 17.És obligatori que tenguin entre 15 i 17 anys durant el primer trimestre
 • Quan es pot fer la sol·licitud?
 • Entre els mesos d'abril i maig la Conselleria fixa les dates en les quals es pot sol·licitar l'admissióTrobareu la informació dels terminis a la web de l'IES Joan Alcover o a la web de la Conselleria. Usualment és la 2a quinzena de juny

preguntes freqüents

Puc matricular-me a 1r d'ESO si no pertany a una de les escoles adscrites?

Sí, qualsevol alumne pot sol·licitar l’admissió a 1r d’ESO. Només heu de tenir en compte que els dels centres adscrits hi tenen preferència.  Tot i que la majoria d’alumnat de 1r d’ESO que es matricula a l’IES Joan Alcover prové de les escoles adscrites, cada any, també hi ha una minoria que prové d’altres escoles.

Puc matricular-me a batxillerat sense haver fet l'ESO a l'IES Joan Alcover?

Sí, de fet més de la meitat d’alumnes que demanen la matrícula a batxillerat provenen d’altres centres. A més a més, els darrers anys, han pogut entrar tots els alumnes que han sol·licitat l’admissió a batxillerat.

Com puc assabentar-me dels terminis per sol·licitar l'admissió?

Els terminis es publiquen a la web de la Conselleria i a la web de l’IES Joan Alcover. També et pots suscriure a les nostres xarxes socials perquè t’arribi l’avís immediatament.

Puc participar en el procés d'adscripció i, a la vegada, en el procés d'admissió?

Sí, però has de tenir en compte diversos factors.

Primer, si participes en el procés d’adscripció et donaran una plaça a un dels instituts adscrits al teu centre de primària. Recordau que el procés d’adscripció és exclusiu per a 1r d’ESO.

Segon, una vegada acabat el procés d’adscripció, si vols, pots particpar en el procés d’admissió en el qual pots demanar qualsevol institut o centre concertat, independentment que estigui o no adscrit al teu centre de primària.

Tercer, has de tenir en compte que l’obtenció d’una plaça en el procés d’admissió suposa la pèrdua autòmatica de la plaça reservada en el procés d’adscripció.

Tenc possibilitats de matricular-me si no he sortit admès a la llista definitiva?

Sí, es crearà una llista d’espera amb tots els alumnes que no han sortit admesos en el procés d’adscripció i d’admissió. A partir del 15 de setembre, es comencarà a telefonar als alumnes de les llistes d’espera per cobrir les vacants que hagin sorgit. A 1r d’ESO es començarà per la llista d’espera d’adscripció i, després, d’admissió.

informació general del procés de matriculació

Una vegada hagis triat la via que et pertoca (adscripció o admissió) has de seguir aquestes sis passes per poder optar a formalitzar la matrícula:

ADSCRIPCIÓ

procés

procés

 • 1.Recollida de la sol·licitud al CEIP on estudies 6è de primària.
 • 2. Lliurament de la sol·licitud i documentació al teu CEIP dins del termini
 • 3. Publicació de les llistes provisionalsEs publicaran a l’IES on has demanat plaça en primer lloc i també al teu CEIP És molt important revisar la puntuació atorgada
 • 4. Període de reclamacionsSi hi ha equivocacions a la puntuació atorgada, pots demanar i entregar una instància de reclamació a la Secretaria de l’IES que has demanat en primer lloc
 • 5. Llistes definitivesEs publicaran a l’IES on has demanat plaça en primer lloc i també al teu CEIP
 • 6. MatrículaUna vegada l’alumne surt ADMÈS a les llistes definitives ha de formalitzar la MATRÍCULA.

ADMISSIÓ

procés

procés

 • 1. Recollida de la sol·licitud a Consergeria del nostre centre
 • 2. Lliurament de la sol·licitud i documentació a les oficines de Secretaria dins el temini
 • 3. Llistes provisionalsÉs molt important revisar la puntuació atorgada
 • 4. Període de reclamacionsSi hi ha equivocacions a la puntuació atorgada, entregar instància a Secretaria
 • 5. Llistes definitivesEs publicaran a l’IES on has demanat plaça
 • 6. MatrículaUna vegada l’alumne surt ADMÈS a les llistes definitives ha de formalitzar la MATRÍCULA.
IMPORTANT:  Només es podran matricular aquells que surtin admesos a les llistes definitives.

Què he de fer si he sortit admès a les llistes definitives d'adscripció?

Si has sortit admès a les llistes definitives d’adscripció del nostre centre has de formalitzar la matrícula. Al teu centre de primària et donaran el sobre de matríclua on està indicat el dia i hora que l’has de dur a l’IES Joan Alcover.

Què he de fer si no he sortit admès a les llistes definitives d'adscripció?

Si has sortit no admès a les llistes definitives d’adscripció quedaràs inscrit per ordre de puntuació a la llista d’espera d’adscripció. A partir del 15 de setembre, si s’han produït vacants, el Centre telefonarà, per rigorós ordre de puntuació. 

Què he de fer si he sortit admès a les llistes definitives d'admissió?

Si has sortit admès a les llistes definitives d’admissió del nostre centre has de formalitzar la matrícula. El mateix dia que surten les llistes definitives pots passar per la consergeria de l’IES Joan Alcover per recollir el sobre de matrícula.

Què puc fer si no he sortit admès a les llistes definitives d'admissió?

Si no estàs admès a les llistes definitives d’admissió del nostre centre quedes inscrit, per ordre de puntuació, a la llista d’espera d’admissió. A partir de la segona quinzena de setembre, si s’han produït vacants, el centre telefonarà, per rigorós ordre de puntuació.