Go to Top

llibres de text

Avís

El llistat de llibres d’ESO i FP es farà públic a final de juny. Recordau que a batxillerat no s’han de comprar llibres.

Llibres de text curs 2018-19 - actualitzat 29 de juny de 2018

 1r ESO  2n ESO  3r ESO  3r ESO PMAR  4t ESO  FPB I  FPB II  1r BATX  2n BATX 

llibres de lectura

 Llibres de lectura de català   Llibres de lectura de castellà 

Llibres de lectura

Llibres de lectura de castellà i català

.El centre disposa d’un sistema de donació de llibres de lectura (català i castellà) una vegada s’hagin llegit.

 

  • Aquest fons de llibres de lectura es basa en la donació que els alumnes/pares fan dels seus propis llibres de lectura emprats durant el curs escolar.

 

  • Les donacions es poden fer en qualsevol moment del curs.

 

  • S’han de dirigir a la Consergeria del centre

 

  • Se’ls farà entrega d’un cupó que acredita que han fet una donació ( un cupó per llibre)

 

  • Aquest cupó es podrà bescanviar per qualsevol altra lectura segons disponibilitat, tant de castellà com de català, indistintament, al llarg de tot el curs.

 

  • Per bescanviar un llibre de lectura també s’ha d’anar a Consergeria en temps de pati.

 

  • No podem assegurar tenir exemplars de tots els nivells. És per això que es tracta d’una donació i no d’un intercanvi.

 

  • El cupó es pot guardar per a l’any següent o altra nivell. No és nominal.

 

Llibres de lectura d'anglès

Els llibres d’anglès els presta el departament d’anglès.No s’han de comprar.

reutilització

Per a la reutilització de llibres de text, teniu aquestes possibilitats:

Utilitzar el Fons de Recuperació de llibres de la llibreria Pulbooks

Fons de Recuperació i Reutilització de llibre de text i lectura escolar Protocol 2013-2014

Principis

El Fons és un sistema cooperant de gestió de Llibre de text i Lectura escolar, siguin reutilitzats o nous, amb l’objectiu de abaratir el cost i fomentar el respecte sobre el llibre, i que arribin a l’alumne en bones condicions, suficients i dignes per al seu ús. La funció del Fons és disposar de abundant quantitat de llibres que permeti satisfer, al màxim, les expectatives de adquirir llibres Reutilitzats i, per tant, al cost més baix possible.

El sistema és obert, a fi de que els llibres puguin esser utilitzats per a qualsevol alumne de qualsevol centre escolar de Mallorca.

Per poder participar en el Fons és condició indispensable que la persona beneficiària del sistema obrir un compte i l’únic requisit per fer-ho és aportar llibres de text i/o lectures escolars al Fons.

Condicions de venda

 1. 1)  Els llibres i lectures que accepta el Fons han d’esser vigents i, per tant, anunciats als catàlegs de les editorials, a data de 2013. No han d’estar escrits a bolígraf, ni marcats amb rotulador marcador i poc o res a llapis.
 1. 2)  Se pot fer entrega de llibres al Fons durant tot l’any; tant de text com lectures (Primaria, ESO, Batxillerat, Educació d’Adults, Cicles Formatius), com llibres de referència universitària, cursos d’idiomes, etc.
 1. 3)  El valor de cada llibre acceptat suposa un Bonus al compte del client de 3’50 €/ex. per al llibre de text i 1’00 €/ex. per lectura escolar. Els Bonus quedaran reflectits al compte, així com el seu consum. La valoració dels llibres es farà al moment de la entrega al Fons i s’emetrà el corresponent docu- ment. El Bonus de llibre de text i de lectura escolar no son intercambiables i s’aplica a la compra tant de llibre escolar nou i/o reutilitzat (segons la disponibilitat).

El Bonus, tan sols pot esser emprat pel titular del compte, ja sigui Família, Biblioteca, Col·legi, Departament, etc. en qüestió.

 • 4)  Els llibres rebutjats poden esser retirats el mateix moment que és fa el Bonus. amb l’opció de poder deixar-los al Fons com a llibres “sense valor econòmic” i posats a disposició de Dept’s. escolars, ONG’s o professors. Els sobrants seran eliminats al cap d’un any. Aquests llibres no poden esser emprats amb finalitats comercials de cap tipus.
 • 5)  El preu de venda dels llibres Reutilitzats el curs 2013-2014 és de 10 €/ex pel llibre de text (per a qualsevol nivell) i de 3 €/ex per les lectures escolars.
 • 6)  Les comandes de Lot Escolar son sol·licituts de llibres i lectures escolars que és formalitzen fent la corresponent Reserva, l’import és de 50 € per a cada Lot de llibres (Lot per alumne). Dita quantitat serà restada de l’import amb la darrera entrega de llibres o tornada si és el cas. Quan es tracti de comandes inferiors a quatre llibres, la Reserva és de 10 € per llibre i 3 € per lectura.
 • 7)  Els terminis per fer comandes en concepte de “Lot escolar” serà del 1 de juny fins al 3 d’agost. (recomenada per els alumnes que aprobin tot el curs el mes de juny, o els hi quedin pendents 2 assignatures per setembre).

I del 26 d’agost fins al 30 d’octubre, tant sols pels alumnes que tinguin exàmens de recuperació, Batxillerat, Cicles Formatius, Curs d’idiomes, EOI, etc. Atenció: No s’agafaran comandes el mes de setembre a alumnes que no estiguin contemplats a les con- dicions que hem exposats.

L’opció alternativa és, una vegada es tingui el compte obert i fet entrega de llibres per a reutilitzar, realitzar la reserva i les comandes via internet sense límit de data. Recomanat per a famílies de Fora

 

Vila o fora plaç. A partir d’octubre no hi ha limitacions de data de cap tipus, sobretot per a alumnes d’incorporació tardana.

 1. 8)  L’entrega de llibre reutilitzat depèn de l’stock del Fons, la resta de llibres seran demanats, com a llibres nous a les editorials per a completar la comanda. La formalització de la Reserva suposa l’acceptació per part del client d’aquesta condició i per no perdre la Reserva.
 1. 9)  En fer la Reserva el client signarà la sol·licitud de comanda que lliurarà el Fons i, a la qual, hi seran reflectits tots els llibres amb les dades mínimes per la recerca: ISBN (EAN), títol, curs i editorial. Es responsabilitat del client l’informació donada per fer la comanda.

La anul-lació parcial o total de la comanda suposa la pèrdua de la Reserva. La entrega de llibres de Programes Europeus, etc. se formalizarà el mes de setembre, si es el cas. S’accepten canvis si el motiu es pot constata que son errades de les llistes publicades per el Centre.

 • 10)  Els Lots Escolars seran lliurats per mitjà d’una o dues entregues, segons disponibilitat d’existències tant de llibre reutilitzat com a llibre nou i, a la darrera entrega s’aplicarà el descompte de Bonus i de la Reserva. Una vegada completat el/s lot/s escolar/s, el client serà informat per e.mail/telèfon, etc. per a la seva recollida i que ha d’esser efectiva abans dels deu dies a partir de l’avis. La no recollida del lot suposa la anul·lació del compte i la pèrdua de la Reserva i el Bonus. No s’entregarà cap llibre sense previ avis al client.
 • 11)  S’accepta la devolució de llibres de reutilització, durant els deu dies següents a la data d’entrega que siguin motivats per un error de lliurament. Sempre prevaldrà la llista signada pel client i les modificacions posteriors segons les circunstàncies ja exposades a altres apartats; o llibres nous defectuosos, etc. atribuibles a l’editor.

Els llibres tornats no s’ abonaràn en metàl·lic.

No s’accepten devolucions de llibres nous si s’ajusten a la comanda inicial. En cas de devolucions de llibres nous per qualsevol circumstància aliena al Fons, sempre seràn considerats com a llibres de segona mà i es regiran per les particularitats dels llibres del Fons.

El lliurament de lots escolars sempre anirà acompanyat d’un full d’entrega valorat, que serà l’ùnic document mercantil que servirà per qualsevol tipus de reclamació possible. Al cap d’any s’emetrà una factura amb el total de llibres adquirits durant tot l’any.

 • 12)  El Protocol a seguir per el Fons serà reflectit en el full de comanda, per tant el client es considera assabentat de les condicions de venda.
 

c./ Ramón Muntaner 39, tel. 971 752720. 07003 Palma Mca. email: pulbooksllibreria@yahoo.es 

Reutilització de llibres de text

Per a la reutilització de llibres de text, hi ha dues possibilitats:

1.Participar en un projecte pilot de reutilització de llibres impulsat per l’AMIPA del centre

Reutilització dels llibres de text

Amb aquesta activitat l’AMIPA de l’IES Joan Alcover pretén que els llibres que ja no utilitzaran els nostres fills i filles puguin servir a altres companys seus i que ells mateixos puguin utilitzar els llibres de text dels altres alumnes del centre. Amb això volen aconseguir no només un estalvi econòmic amb la compra del llibres si no que també volem fomentar la reutilització dels llibres, la solidaritat i el companyerisme i el respecte al medi ambient. No hi haurà cap intercanvi econòmic ni de llibres si no que serà una donació.

No cal ser soci de l’AMIPA per fer l’intercanvi de llibres si no que està obert a tots els alumnes.

Confiem que aquesta activitat promourà el respecte pels altres i esperem que els mateixos alumnes s’organitzin entre ells.

Com s’organitzarà:

 

  1. Els alumnes del centre podran deixar els seus libres el dia programat en el calendari a l’aula indicada.

 

  1. Els llibres han d’estar en bon estat.

 

  1. S’ordenaran per cursos damunt les taules  (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO, PQPI, 1r,2n de Batxillerat) i matèries ( castellà, català, matemàtiques….).

 

  1. Hi haurà una persona de l’APIMA (o algun alumne de 1r o 2n de batxillerat o del sindicat d’estudiants) per rebre i ordenar els llibres.

 

  1. El dia indicat en el calendari els alumnes podran recollir els llibres (UN de cada assignatura i d’un sol curs). També hi haurà una persona encarregada que controlarà que s’agafin correctament els llibres.

 

  1. Els alumnes de primer d’ESO i 1r de batxillerat així com tots els nouvinguts podran recollir els llibres a finals de juny o a principis de setembre. Mirau calendari de matricula.

 

 

Volem animar a tots els pares i mares del centre que parlin amb els seus fills i que entre tots facem que aquesta activitat tengui molt d’èxit.

AMIPA IES JOAN ALCOVER

2.Utilitzar el Fons de Recuperació de llibres de la llibreria Pulbooks

 

Fons de Recuperació i Reutilització de llibre de text i lectura escolar Protocol 2013-2014

Principis

El Fons és un sistema cooperant de gestió de Llibre de text i Lectura escolar, siguin reutilitzats o nous, amb l’objectiu de abaratir el cost i fomentar el respecte sobre el llibre, i que arribin a l’alumne en bones condicions, suficients i dignes per al seu ús. La funció del Fons és disposar de abundant quantitat de llibres que permeti satisfer, al màxim, les expectatives de adquirir llibres Reutilitzats i, per tant, al cost més baix possible.

El sistema és obert, a fi de que els llibres puguin esser utilitzats per a qualsevol alumne de qualsevol centre escolar de Mallorca.

Per poder participar en el Fons és condició indispensable que la persona beneficiària del sistema obrir un compte i l’únic requisit per fer-ho és aportar llibres de text i/o lectures escolars al Fons.

Condicions de venda

 

  1. 1)  Els llibres i lectures que accepta el Fons han d’esser vigents i, per tant, anunciats als catàlegs de les editorials, a data de 2013. No han d’estar escrits a bolígraf, ni marcats amb rotulador marcador i poc o res a llapis.

 

  1. 2)  Se pot fer entrega de llibres al Fons durant tot l’any; tant de text com lectures (Primaria, ESO, Batxillerat, Educació d’Adults, Cicles Formatius), com llibres de referència universitària, cursos d’idiomes, etc.

 

  1. 3)  El valor de cada llibre acceptat suposa un Bonus al compte del client de 3’50 €/ex. per al llibre de text i 1’00 €/ex. per lectura escolar. Els Bonus quedaran reflectits al compte, així com el seu consum. La valoració dels llibres es farà al moment de la entrega al Fons i s’emetrà el corresponent docu- ment. El Bonus de llibre de text i de lectura escolar no son intercambiables i s’aplica a la compra tant de llibre escolar nou i/o reutilitzat (segons la disponibilitat).

 

El Bonus, tan sols pot esser emprat pel titular del compte, ja sigui Família, Biblioteca, Col·legi, Departament, etc. en qüestió.

 

  • 4)  Els llibres rebutjats poden esser retirats el mateix moment que és fa el Bonus. amb l’opció de poder deixar-los al Fons com a llibres “sense valor econòmic” i posats a disposició de Dept’s. escolars, ONG’s o professors. Els sobrants seran eliminats al cap d’un any. Aquests llibres no poden esser emprats amb finalitats comercials de cap tipus.

 

  • 5)  El preu de venda dels llibres Reutilitzats el curs 2013-2014 és de 10 €/ex pel llibre de text (per a qualsevol nivell) i de 3 €/ex per les lectures escolars.

 

  • 6)  Les comandes de Lot Escolar son sol·licituts de llibres i lectures escolars que és formalitzen fent la corresponent Reserva, l’import és de 50 € per a cada Lot de llibres (Lot per alumne). Dita quantitat serà restada de l’import amb la darrera entrega de llibres o tornada si és el cas. Quan es tracti de comandes inferiors a quatre llibres, la Reserva és de 10 € per llibre i 3 € per lectura.

 

  • 7)  Els terminis per fer comandes en concepte de “Lot escolar” serà del 1 de juny fins al 3 d’agost. (recomenada per els alumnes que aprobin tot el curs el mes de juny, o els hi quedin pendents 2 assignatures per setembre).

 

 

I del 26 d’agost fins al 30 d’octubre, tant sols pels alumnes que tinguin exàmens de recuperació, Batxillerat, Cicles Formatius, Curs d’idiomes, EOI, etc. Atenció: No s’agafaran comandes el mes de setembre a alumnes que no estiguin contemplats a les con- dicions que hem exposats.

L’opció alternativa és, una vegada es tingui el compte obert i fet entrega de llibres per a reutilitzar, realitzar la reserva i les comandes via internet sense límit de data. Recomanat per a famílies de Fora

 

Vila o fora plaç. A partir d’octubre no hi ha limitacions de data de cap tipus, sobretot per a alumnes d’incorporació tardana.

 

  1. 8)  L’entrega de llibre reutilitzat depèn de l’stock del Fons, la resta de llibres seran demanats, com a llibres nous a les editorials per a completar la comanda. La formalització de la Reserva suposa l’acceptació per part del client d’aquesta condició i per no perdre la Reserva.

 

  1. 9)  En fer la Reserva el client signarà la sol·licitud de comanda que lliurarà el Fons i, a la qual, hi seran reflectits tots els llibres amb les dades mínimes per la recerca: ISBN (EAN), títol, curs i editorial. Es responsabilitat del client l’informació donada per fer la comanda.

 

La anul-lació parcial o total de la comanda suposa la pèrdua de la Reserva. La entrega de llibres de Programes Europeus, etc. se formalizarà el mes de setembre, si es el cas. S’accepten canvis si el motiu es pot constata que son errades de les llistes publicades per el Centre.

 

  • 10)  Els Lots Escolars seran lliurats per mitjà d’una o dues entregues, segons disponibilitat d’existències tant de llibre reutilitzat com a llibre nou i, a la darrera entrega s’aplicarà el descompte de Bonus i de la Reserva. Una vegada completat el/s lot/s escolar/s, el client serà informat per e.mail/telèfon, etc. per a la seva recollida i que ha d’esser efectiva abans dels deu dies a partir de l’avis. La no recollida del lot suposa la anul·lació del compte i la pèrdua de la Reserva i el Bonus. No s’entregarà cap llibre sense previ avis al client.

 

  • 11)  S’accepta la devolució de llibres de reutilització, durant els deu dies següents a la data d’entrega que siguin motivats per un error de lliurament. Sempre prevaldrà la llista signada pel client i les modificacions posteriors segons les circunstàncies ja exposades a altres apartats; o llibres nous defectuosos, etc. atribuibles a l’editor.

 

 

Els llibres tornats no s’ abonaràn en metàl·lic.

No s’accepten devolucions de llibres nous si s’ajusten a la comanda inicial. En cas de devolucions de llibres nous per qualsevol circumstància aliena al Fons, sempre seràn considerats com a llibres de segona mà i es regiran per les particularitats dels llibres del Fons.

El lliurament de lots escolars sempre anirà acompanyat d’un full d’entrega valorat, que serà l’ùnic document mercantil que servirà per qualsevol tipus de reclamació possible. Al cap d’any s’emetrà una factura amb el total de llibres adquirits durant tot l’any.

 

  • 12)  El Protocol a seguir per el Fons serà reflectit en el full de comanda, per tant el client es considera assabentat de les condicions de venda.

 

 

 

c./ Ramón Muntaner 39, tel. 971 752720. 07003 Palma Mca. email: pulbooksllibreria@yahoo.es