Go to Top

faltes d’assistència

Us informam que les faltes d’assistència, notes, dades personals… es gestionen a través del GESTIB de la conselleria d’Educació. Si en voleu tenir accés poder podeu sol·licitar un usuari i contrasenya al correu: oficines@iesjoanalcover.cat . En el correu que envieu heu d’escriure el nom, llinatges i DNI del pare i de l’alumne.

Recordau que si sou funcionaris o docents de la CAIB, no heu de sol·licitar un nou usuari i contrasenya, hi heu d’accedir amb el vostre.

Control de faltes d'assistència

SGD web

logo_sgd

A l’enllaç de l’SGD podeu consultar les faltes d’assistència dels vostres fills.

Recordau que la contrasenya és número d’expedient de l’alumne i l’usuari és primer, en minúscula, la inicial de cada paraula del llinatge i, després, la inicial de cada paraula del nom, de l’alumne, segons la forma que es va fer constar en el full de matrícula. Per exemple:

Per exemple:   Cognoms:        del Bosque Gonzàlez

Nom:                 Maria

USUARI:          dbgm Cognoms :       Homar Andreu

Nom:                 Josep Ignasi

USUARI :         haji

Amb aquest sistema, poden coincidir les referències de dos o més alumnes, aleshores cal telefonar al centre per sol·licitar un número que s’afegirà darrere les inicials (Tel.: 971 290 200).