Go to Top

estudis

Metge, filòleg, enginyer, advocat, investigador, diplomàtic? Una nova vida a Amèrica o a les Antípodes?

Sigui quin sigui el teu somni, a l’IES Joan Alcover t’ajudam a posar la primera pedra per fer-lo realitat. Al nostre institut es conjuguen a la perfecció els avantatges de ser un centre petit amb una oferta acadèmica que permet arribar amb una preparació òptima als estudis posteriors.

L’èxit que aconsegueixen la immensa majoria d’exalumnes és prova que els nostres batxillerats de ciències i tecnologia i d’humanitats i ciències socials proporcionen la millor base per afrontar els estudis universitaris amb garanties.

En el nostre centre els alumnes no són simplement un número. Són persones, amb un nom i un rostre, no només per als professors sinó també per a l’equip directiu o el departament d’orientació. El fet de ser un centre petit, amb dues línies a secundària i tres a batxillerat, permet un tracte molt més personalitzat i humà. Ajudam els alumnes a fer les tries més adients a les seves característiques i aptituds, des del moment en què es matriculen i al llarg de tota la seva estada entre nosaltres, ja sigui a secundària, PQPI o batxillerat.

El fet de tenir dues línies a secundària permet que es puguin oferir totes les assignatures troncals de 4t d’ESO. Els alumnes que vulguin accedir al batxillerat científic poden cursar totes les assignatures fonamentals, aquelles que permeten arribar-hi amb tota la preparació necessària: física i química, biologia, tecnologia… I els que es vulguin encaminar cap al batxillerat humanístic tenen l’opció d’estudiar llatí.

Al Joan Alcover apostam pel coneixement dels idiomes: l’alemany com a segona llengua estrangera, les seccions europees d’anglès… Els resultats de Selectivitat i de les proves diagnòstic ens avalen any rere any.

Aquí t’oferim també el suport del nostre departament d’orientació perquè res t’aturi en els teus estudis: no volem que els alumnes amb dislèxia, dèficit d’atenció o altres problemes d’aprenentatge es quedin pel camí; els oprientam i ajudam a superar-se i desenvolupar tot el seu potencial perquè es puguin graduar i obtenir el títol de batxillerat.

En resum, aquí t’oferim molt més que uns simples estudis acadèmics. T’oferim l’àmplia experiència dels nostres professors i la seva implicació i voluntat d’ajudar-te en tot el teu procés d’aprenentatge.

PRIMER

ESOLOMCE
ESOLOMCE
 • MATÈRIES
 • anglès
  biologia i geologia
  geografia i història
  educació física
  educació plàstica
  llengua castellana
  llengua catalana
  matemàtiques
  música
  religió o valors èticsobligatòries
 • PROJECTES
 • comprensió i expressió
  coneixent el nostre entorntria'n una

SEGON

ESOLOMCE
ESOLOMCE
 • MATÈRIES
 • anglès
  ciències socials
  eduació física
  llengua castellana
  llengua catalana
  matemàtiques
  tecnologies
  religió/valors èticsobligatòries
 • PROJECTE
 • comprensió i expressió oral i escrita

TERCER

ESOLOMCE
ESOLOMCE
 • MATÈRIES
 • anglès
  biologia i geologia
  física i química
  geografia i història
  educació física
  llengua castellana
  llengua catalana
  matemàtiques
  tecnologia
  religió o valors èticsobligatòries
 • tria'n una
 • OPTATIVES
 • alemany
  educació plàstica
  música IItria'n una
 • PROJECTES
 • comprensió i expressió

QUART

ESOLOMCE
ESOLOMCE
 • MATÈRIES
 • anglès
  ciències socials
  educació física
  llengua castellana
  llengua catalana
  matemàtiques A o B
  religió / valors èticsobligatòries
 • ESPECÍFIQUES
 • alemany
  educació plàstica
  música
  TICtria'n una
 • TRONCALS
 • biologia i geologia
  economia
  física i química
  llatí
  iniciació emprenadors
  tecnologiatria'n dues

1r CIÈNCIES

BATLOMCE
BATLOMCE
 • OBLIGATÒRIES
 • anglès
  educació física
  filosofia
  llengua castellana
  llengua catalana
  matemàtiques Iobligatòries
 • TRONCALS
 • biologia i geologia
  dibuix tècnic I
  física i químicatria'n dues
 • ESPECÍFICA I i II
 • alemany
  anatomia aplicada
  cultura audiovisual
  cultura científica
  literatura universal
  religió
  TIC
  tecnologia industrial Itria'n dues

1r SOCIALS

BATLOMCE
BATLOMCE
 • OBLIGATÒRIES
 • anglès
  educació física
  filosofia
  llengua castellana
  llengua catalana
  matemàtiques CSobligatòries
 • TRONCALS
 • economia
  història del món contemporani
 • ESPECÍFICA I i II
 • alemany
  anatomia aplicada
  cultura audiovisual
  cultura científica
  literatura universal
  religió
  TIC
  tecnologia industrial Itria'n dues

1r HUMANITATS

BATLOMCE
BATLOMCE
 • OBLIGATÒRIES
 • anglès
  educació física
  filosofia
  llengua castellana
  llengua catalana
  Llatí Iobligatòries
 • TRONCALS
 • història del món contemporani
  grec I
 • ESPECÍFICA I i II
 • alemany
  anatomia aplicada
  cultura audiovisual
  cultura científica
  literatura universal
  religió
  TIC
  tecnologia industrial Itria'n dues

2n CIÈNCIES

BATLOMCE
BATLOMCE
 • OBLIGATÒRIES
 • anglès
  història d'espanya
  matemàtiques II
  llengua castellana
  llengua catalanacomunes
 • TRONCALS
 • biologia
  dibuix tècnic II
  física
  geologia
  químicatria'n dues
 • ESPECÍFICA I
 • alemany II
  biologia
  ciències de la terra
  dibuix tècnic II
  economia
  física
  fonaments d'administració
  geologia
  Grec II
  història de l'art
  imatge i so
  psicologia
  química
  tecnologia industrial II
  TICtria'n una
 • ESPECÍFICA II
 • història de la filosofia

2n SOCIALS

BATLOMCE
BATLOMCE
 • OBLIGATÒRIES
 • anglès
  història d'espanya
  llengua castellana
  llengua catalana
  matemàtiques CCSSCOMUNES
 • TRONCALS
 • economia de l'empresa
  geografia
  grec II
  història de l'arttria'n dues
 • ESPECÍFICA I
 • alemany II
  biologia
  ciències de la terra
  dibuix tècnic II
  economia de l'empresa
  física
  fonaments d'administració
  geologia
  grec II
  història de l'art
  imatge i so
  psicologia
  química
  teconologia industrial II
  TICtria'n una
 • ESPECÍFICA II
 • història de la filosofia

2n HUMANITATS

BATLOMCE
BATLOMCE
 • OBLIGATÒRIES
 • anglès
  història d'espanya
  llengua castellana
  llengua catalana
  llatí IIcomunes
 • TRONCALS
 • economia de l'empresa
  geografia
  grec II
  història de l'arttria'n dues
 • ESPECÍFICA I
 • alemany II
  biologia
  ciències de la terra
  dibuix tècnic II
  economia
  fonaments d'administració
  física
  geologia
  grec II
  història de l'art
  imatge i so
  psicologia
  química
  tecnologia industrial II
  TICtria'n una
 • ESPECÍFICA II
 • història de la filosofia

SERVEIS ADMINISTRATIUS

FPPRIMER
FPPRIMER
 • comunicació i ciències socials I
  ciències aplicades I
  formació tècnica
  tutoriaobligatòries

SERVEIS ADMINISTRATIUS

FPSEGON
FPSEGON
 • comunicació i ciències socials II
  ciències aplicades II
  formació tècnica
  tutoriaobligatòries