Benvolgudes famílies, aquí teniu informació relativa al començament de curs. 

D’acord amb la normativa, hem redistribuït els alumnes, depenent del nivell, a fi d’ajustar la ràtio per grup d’acord amb la disponibilitat d’espai en el centre, i quedarà de la següent manera:

1r ESO4 grups
2n ESO4 grups
3r ESO3 grups
4t ESO3 grups
1r Batx4 grups
2n Batx4 grups
FPB2 grups

Mesures higienicosanitàries al centre

Us deixam a aquest enllaç, les mesures que s’han de seguir al centre. És imprescindible que es respectin escrupulosament a fi de minimitzar els riscos de contagis.


Presentacions (10-15 de setembre)

Les presentacions es duran a terme en quatre dies i de manera esglaonada en temps i espai. Feis atenció a la porta d’entrada i sortida que heu d’usar i respectau els horaris establerts. 

El dia abans de la presentació, les famílies rebran un sms en què se’ls informarà a quin grup va el seu fill i se’ls recordarà dia i hora de la presentació.

2n BATXILLERAT

Dijous 108h-B. Científic11h-B. Hum i CS
Aula 21B2AB2C
Aula 27B2BB2D

1r BATXILLERAT

Divendres 118h11h
Aula 21B1AB1C
Aula 27B1BB1D

3r i 4t ESO

Dilluns 148h10h12h
Aula 21S3AS3BS3C
Aula 27S4AS4BS4C

AQUEST DIA l’entrada i sortida de 3r ESO, 4t ESO i 1r i 2n de batxillerat es realitzarà per la porta principal, Avingudes.

1r i 2n ESO

Dimarts 158h9.30h11h12.30
Aula 211SA1SB1SC1SD
Aula 272SA2SB2SC2SD

ATENCIÓ:

1r ESO: entrada i sortida per la porta principal (avingudes)

2n ESO: entrada i sortida per la porta de la plaça del tub.

FPB: Presentacions i inici de curs, 29 de setembre (consultau el calendari prèviament). 

El dia de les presentacions els tutors informaran els alumnes dels horaris, professors, organització dels espais, mesures higièniques, normes, matèries etc. Es preveu que duri al voltant de dues hores.

Aquest mateix dia, els tutors de 3r, 4t i batxillerat informaran els alumnes de quin torn de classes presencials tendran a partir de dia 16 de setembre (torn 1/ torn 2).

Posteriorment, el 16 de setembre, els alumnes hauran d’haver emplenat i signat: 

  • el consentiment informat per fer la PCR (o altra prova diagnòstica d’infecció per SARS-CoV-2).
  • una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes als protocols davant la COVID 19, mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte. 

El dia de la presentació els farem arribar aquesta documentació perquè la família la signi abans de començar les classes. 

Reunions amb les famílies

Dimarts 15 de setembre, una vegada acabades les presentacions al centre amb els alumnes, us compartirem per sms l’enllaç d’una presentació en vídeo en què us explicarem, per nivells, els trets més generals d’aquest curs. En acabar, tendreu l’oportunitat d’enviar-nos els dubtes que tengueu.

Posteriorment, del 22 al 24 de setembre es convocaran les reunions de tutoria amb les famílies perquè pugueu conèixer els tutors. Es realitzaran en presencialitat remota a través de videoconferència. Es convocaran dins cada classroom de tutoria perquè hi pugueu assistir àgilment conjuntament amb els vostres fills.

A més a més, com cada any, cada matèria complementarà la informació a través del seu classroom de matèria.

Començament de les classes (dia 16 de setembre a les 8h)

  • Tots els alumnes de 1r i 2n ESO tendran classes presencial tots els dies de la setmana a partir de dimecres 16 de setembre.
  • Des de 3r ESO fins a 2n de batxillerat tendran classes presencials en dies alterns, és a dir, els alumnes vendran al centre un dia sí i l’altre quedaran a casa. El dia de la presentació s’haurà informat els alumnes del torn al qual pertanyen. A partir d’aquest moment només es podrà acudir al centre els dies que li corresponguin.
Hora d’entradaper avingudesper la plaça del tub
7.451r ESO 2n ESO 
7.553r i 1r batx FPB 4t i 2n batx 

Entrada: Les portes es tancaran a les 8.05 i a partir d’aquí es considerarà retard. Si s’arriba tard, s’haurà d’entrar per la porta principal (Avingudes). La puntualitat, respectar aquest ordre d’entrada i les portes d’accés és imprescindible per una entrada fluida. 

Sortida: es realitzarà per la mateixa porta per on han entrat. Es farà també de forma esglaonada. A les 13.45 sortiran primer els alumnes de 1r i 2n ESO ja preparats; i seguidament la resta d’alumnes arreplegaran i aniran sortint repartits per les seves portes corresponents.

Pati: sortida al pati de manera esglaonada en espai i temps.


10.40 – 11h
1r i 2n ESOpati
10.45 – 11.05 3r, ESO, 1r BATXporta avingudes
10.45 – 11.054t ESO, 2n Batx, FPBporta pl. tub

Us desitjam a tots un bon començament de curs.

L’Equip Directiu

Ps: Podeu consultar aquí el protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre l’alumnat del centre.