El passat dijous 12 de març, els alumnes de 1r de batxillerat A vàrem anar a la UIB per a realitzar una activitat anomenada “Demotec” organitzada pel departament de biologia. El grup es va dividir en dos: mentre uns eren al laboratori, la resta va anar a visitar el camp experimental i els dos microscopis electrònics amb els quals compta la universitat. L’activitat “Demotec” es va dur a terme a un laboratori de la facultat de ciències anomenat “Demolab”. Després d’una petita introducció teòrica sobre el cultiu in vitro de plantes, ens vàrem posar mans a l’obra. Vàrem tallar uns segments de tija, els vàrem esterilitzar i els vàrem sembrar a un medi de cultiu. Posteriorment, els vàrem guardar a una cambra de cultiu on romandran a 25º durant un fotoperíode de 16 hores. A més d’aquesta pràctica, vàrem aprofitar les fulles de la planta per observar els estomes d’aquestes al microscopi. Va ser una experiència molt enriquidora que tots vàrem gaudir.

Irene Sans B1A

IMPORTANT: Aquestes passes només són per alumnes que ja estan matriculats al centre.

Seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació, els processos de matrícula pel curs 2020-21 es realitzaran telemàticament. Per aquest motiu us informam dels documents que, alumnes i família, hauran d’emplenar en les pròximes setmanes:

  • S’enviarà per correu a tots els alumnes un formulari de matrícula amb les matèries troncals i específiques que poden cursar. Aconsellam a les famílies que el revisin i emplenin amb el seu fill/a i que es posin en contacte amb el centre en cas de dubte (pilar.agusti@iesjoanalcover.cat). El termini per emplenar aquest formulari és des de dilluns, dia 18 de maig fins a dilluns dia 25 de maig. 
  • Paral·lelament s’enviarà un correu personal als pares, mares o tutors legals per poder accedir al programa GESTIB i emplenar el qüestionari de matrícula oficial. En aquest segon document s’hi senyalen les dades personals, els permisos, els pagaments i terminis. És imprescindible fer aquest tràmit per formalitzar la matrícula. És necessari tenir la clau d’accés al GESTIB per poder fer aquest tràmit. Si encara no la teniu, posau-vos en contacte amb les oficines del centre (oficines@iesjoanalcover.cat) i vos ajudaran. 

Divendres 6 de març hi ha convocada una vaga (manifestació col·lectiva) d’estudiants . Els nostres alumnes han seguit les passes necessàries, i han comunicat a direcció la decisió d’adherir-s’hi.
Arran de la demanda dels professors sobre el procediment a seguir aquest dia quant als exàmens programats, us informam que, com a mesura excepcional:
Essent època d’exàmens i havent-n’hi de programats des de fa temps, hem informat als delegats dels cursos que les directrius del centre són de no canviar els exàmens programats. També els hem informat que per qüestions organitzatives de centre, de 8 a 10.40 no s’obriran les portes perquè els alumnes puguin sortir. Si venen a fer un examen, han de quedar fins a l’hora del pati.
A partir de les 11.05, si algun grup és al centre amb l’únic motiu de fer un examen, se’l deixarà sortir en acabar-lo i és el professor amb el qual s’ha fet l’examen el responsable d’avisar a consergeria i deixar-los sortir.
Recordau, tutors, que aquestes faltes les han de justificar les famílies especificant que els donen permís per participar-hi. Es comunicarà a les famílies via sms la decisió de la Junta de Delegats d’adherir-se a la manifestació col·lectiva de discrepància. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen opció d’adherir-s’hi.

Aina Llabrés, directora de l’IES Joan Alcover