A partir del 17 de gener es poden trobar les instruccions detallades per a la matrícula dels alumnes del programa EOIES a la pàgina web de la EOI.

● Les dates de matrícula son del 23 de gener al 6 de febrer ​(ambdós inclosos)

● Per a matricular-se, els alumnes del programa hauran de:

○ llegir les instruccions de matrícula

○ omplir el formulari online d’inscripció

○ realitzar el pagament de les taxes

○ lliurar al professor responsable del centre la documentació següent: ■ fotografia ■ fotocòpia DNI o NIE ■ justificant de matrícula ■ justificant del pagament de taxes ■ fotocòpia del carnet de família nombrosa (si escau)

● La taxa de 22,19€ (11,10 família nombrosa) ​se podrà pagar online o presencialment en una entitat bancària col·laboradora.