L’IES Joan Alcover serà una de les seus del Programa d’Aprofundiment de Coneixements per a alumnes d’alt rendiment. El programa, subvencionat pel Ministerio de Cultura i la Conselleria de Cultura, té com a objectiu desenvolupar les capacitats creatives dels alumnes. Està obert a alumnes de batxillerat matriculats a l’IES Joan Alcover, IES Ramon LLull i IES Politècnic. Dels citats instituts, es farà una selecció on es tendran en compte el rendiment acadèmic dels alumnes. Aquest projecte, anomennat Creacions Audiovisuals, es durà a terme durant 10 sessions els dissabtes dematí.

Un projecte transversal i interdisciplinari on es faran feina les vuit competències bàsiques per tal de desenvolupar el potencial creatiu dels alumnes que, en moltes ocasions, és dilueix a causa d’un curriculum, interpretat molt rígidament, que prioritza un aprenentatge centrat en treure el millor resultat a les PAU.

Animau-vos-hi.

Tomeu Castell, departament de català

data sessió
5 novembre 1.Les possibilitats expressives
19 novembre 2.La teoria de la imatge
3 desembre 3.Una història per contar
17 desembre 4.L’storyboard
14 gener 5.La preparació interpretativa
28 gener 6.Les filmacions #1
11 febrer 7.Les filmacions #2
25 febrer 8.El muntatge #1
10 març 9.El muntage #2
24 març 10.La difusió