El passat dijous, dia 20 de setembre, tot l’alumnat del centre va rebre tres sessions de formació sobre aspectes generals que afecten la nostra dinàmica. Així, va tenir l’oportunitat de conèixer els cinc àmbits competencials que treballam més: responsabilitat, comunicació, cooperació, creativitat i sentit crític. Arran d’aquesta pràctica, alguns alumnes ens varen fer arribar el suggeriment d’incorporar-hi dos ítems que pensaven que s’haurien de valorar més: l’esforç de l’alumnat i el respecte cap al professorat.

D’entre les altres activitats que es varen realitzar, les de primers auxilis i d’evacuació de l’edifici en cas d’emergència varen esser les que varen suscitar més interès. D’altra banda, l’alumnat va considerar que calia fer més èmfasi en el funcionament i les possibilitats de l’entorn tecnològic que feim servir: el paquet d’aplicacions Google Suite, sobretot el Classroom. Intentarem, per tant, aprofundir en aquest punt durant aquest primer trimestres i a la jornada de formació del curs vinent.

Finalment, vàrem recollir 87 suggeriments diferents a tota casta d’àrees: des de la il·luminació de les aules fins a la millora dels sistema de calefacció.