Entrades per Tomeu Castell

LA NO-GRADUACIÓ i, TANMATEIX, GRADUATS

Tancam un curs en què la nota d’extraordinarietat i singularitat ha anat in crescendo. I tanmateix, arribaren les PBAU i els nostres alumnes s’hi hagueren d’enfrontar, amb totes les forces. I així mateix, era necessari un punt de trobada per alumnes que volguessin de venir, dir adéu al centre, compartir espai, distància personal -però proximitat […]

Lliurament dels informes individuals

Teniu disponible, al correu dels vostres fills, l’informe individual que ha elaborat l’equip docent. Es tracta d’un informe transversal que recull les capacitats competencials que s’han avaluat durant el confinament. Hi trobareu diferents seccions: -una introducció a l’informe -una valoració transversal de les capacitats avaluades durant aquest període, -un resum dels aspectes a millorar amb els diferents nivells desplegats -i una reflexió […]

Reutiltzació de llibres per a 1r i 2n d’ESO

Els alumnes que vulguin participar a reutilització de 1r i 2n de ESO La data de recollida dels llibres  de primer i segon serà 22 i 23 de juny de 8 a 14h i dilluns 7 de setembre. Se ha d’emplenar una fitxa amb el nom i els llibres que deixa cada alumne, si és posible un telèfon de contacte.El […]

Sobre el final de curs

Arribam al final del curs escolar i volem informar les famílies sobre una sèrie de tràmits que durem a terme d’aquí a final de curs: Per raons higièniques, a partir de dia 15 i fins a dia 26 de juny s’assignarà, a través del classroom de tutoria, dia i hora a cada grup per anar […]

Sobre l’avaluació i qualificació del curs 2019-20

Seguint les Instruccions per avaluar l’aprenentatge del alumnes el curs 2019-20 (Resolucions del conseller  d’Educació, Universitat i Recerca aprovades en caràcter extraordinari de dia 16 d’abril 2020), us informam dels nous criteris generals d’avaluació que s’empraran per qualificar els alumnes aquest curs escolar: L’avaluació final ordinària es basarà en les dades obtingudes durant la 1a, 2a avaluació […]