Els alumnes que vulguin participar a reutilització de 1r i 2n de ESO

La data de recollida dels llibres  de primer i segon serà 22 i 23 de juny de 8 a 14h

Se ha d’emplenar una fitxa amb el nom i els llibres que deixa cada alumne, si és posible un telèfon de contacte.
El preu dels llibres en bon estat és de 10/12€

La data per comprar els llibres són:

– 29 de juny de 10 a 14 h
30 de juny de 10 a 14h i de 16.30h a 19.30h


Després de les recuperacions de setembre es posarà una nova data de compra-venda.

A setembre es poden recollir els dobers i els llibres que no s’hagin venut

Consultas:   reutilitzacio@iesjoanalcover.cat