IMPORTANT: Aquestes passes només són per alumnes que ja estan matriculats al centre.

Seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació, els processos de matrícula pel curs 2020-21 es realitzaran telemàticament. Per aquest motiu us informam dels documents que, alumnes i família, hauran d’emplenar en les pròximes setmanes:

  • S’enviarà per correu a tots els alumnes un formulari de matrícula amb les matèries troncals i específiques que poden cursar. Aconsellam a les famílies que el revisin i emplenin amb el seu fill/a i que es posin en contacte amb el centre en cas de dubte (pilar.agusti@iesjoanalcover.cat). El termini per emplenar aquest formulari és des de dilluns, dia 18 de maig fins a dilluns dia 25 de maig. 
  • Paral·lelament s’enviarà un correu personal als pares, mares o tutors legals per poder accedir al programa GESTIB i emplenar el qüestionari de matrícula oficial. En aquest segon document s’hi senyalen les dades personals, els permisos, els pagaments i terminis. És imprescindible fer aquest tràmit per formalitzar la matrícula. És necessari tenir la clau d’accés al GESTIB per poder fer aquest tràmit. Si encara no la teniu, posau-vos en contacte amb les oficines del centre (oficines@iesjoanalcover.cat) i vos ajudaran.