Seguint les Instruccions per avaluar l’aprenentatge del alumnes el curs 2019-20 (Resolucions del conseller  d’Educació, Universitat i Recerca aprovades en caràcter extraordinari de dia 16 d’abril 2020), us informam dels nous criteris generals d’avaluació que s’empraran per qualificar els alumnes aquest curs escolar:

L’avaluació final ordinària es basarà en les dades obtingudes durant la 1a, 2a avaluació i els primers dies de la 3a avaluació abans del confinament.

La nota d’avaluació final ordinària no serà inferior a les qualificacions obtingudes abans del confinament.

Les tasques realitzades durant el confinament serviran, en tot cas, per augmentar la nota final ordinària. Totes aquestes tasques fetes durant el confinament són una inversió i garantia d’èxit per als estudis posteriors. Reforcen i amplien els coneixements necessaris per afrontar el pròxim curs. A més a més, i sense la pressió dels exàmens, poden servir per pujar la nota final.

Els departaments planificaran les fórmules per recuperar les matèries i avaluacions pendents i s’encarregaran d’adaptar i revisar els criteris d’avaluació, recuperació i qualificació segons aquestes instruccions. Aquesta informació es publicarà als classrooms de cada matèria per ser consultada en qualsevol moment.

En qualsevol cas, el claustre de professors felicita els nostres alumnes per la feina feta fins ara,  els encoratja a seguir treballant i a treure’n el màxim profit. Tenim els mitjans per facilitar la consolidació d’aspectes essencials dels currículums, els aspectes competencials treballats al centre i valoram molt el seu aprofitament.

El centre seguirà informant de qualsevol canvi que els organismes educatius ens facin arribar.

Aprofitam l’avinentesa per enviar-vos una salutació molt cordial i agrair la vostra implicació

L’equip directiu

Resolució sobre batxillerat

Resolució sobre ESO

Resolució sobre FP