Dia 18 de març, els alumnes de 4r ESO A vàrem anar a la policia local de Palma per part del departament de Llengua Castellana, per seguir el protocol que es segueix quan una víctima per violència de gènere crida per telèfon o va allà a posar la denúncia. La primera passa del protocol és avisar o posar la denúncia, ja sigui una tercera persona o la pròpia victima i pot ser per cridada o en persona. A totes les denúncies que reben se’ls assigna un color segons la prioritat: verd, groc o vermell. Als casos de violència de gènere se’ls assigna el color vermell ja que són màxima prioritat. La segona passa: es pren declaració a la víctima i es redacta un informe amb la seva declaració i la de l’agent que ha pres la declaració i la del psicòleg i del metge en el cas que l’hagi necessitat i són els agents que envien la denúncia al jutjats. La darrera passa ve per part del departament de Violència Domestica, que s’encarrega d’ajudar la víctima. Finalment, hem vist què li passa a l’agressor i hem visitat el calabós.

Maria Espinar, S4A