Divendres 6 de març hi ha convocada una vaga (manifestació col·lectiva) d’estudiants . Els nostres alumnes han seguit les passes necessàries, i han comunicat a direcció la decisió d’adherir-s’hi.
Arran de la demanda dels professors sobre el procediment a seguir aquest dia quant als exàmens programats, us informam que, com a mesura excepcional:
Essent època d’exàmens i havent-n’hi de programats des de fa temps, hem informat als delegats dels cursos que les directrius del centre són de no canviar els exàmens programats. També els hem informat que per qüestions organitzatives de centre, de 8 a 10.40 no s’obriran les portes perquè els alumnes puguin sortir. Si venen a fer un examen, han de quedar fins a l’hora del pati.
A partir de les 11.05, si algun grup és al centre amb l’únic motiu de fer un examen, se’l deixarà sortir en acabar-lo i és el professor amb el qual s’ha fet l’examen el responsable d’avisar a consergeria i deixar-los sortir.
Recordau, tutors, que aquestes faltes les han de justificar les famílies especificant que els donen permís per participar-hi. Es comunicarà a les famílies via sms la decisió de la Junta de Delegats d’adherir-se a la manifestació col·lectiva de discrepància. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen opció d’adherir-s’hi.

Aina Llabrés, directora de l’IES Joan Alcover