El passat 5 de maig l’institut va rebre la visita del conseller d’Educació i Universitat,  Martí March i Cerdà; acompanyat de Jaume Ribas, director general d’Innovació i Comunitat educativa; i de Rafaela Sánchez, directora general de Personal Docent. Tant l’alumnat com el professorat de l’institut va tenir l’oportunitat de posar sobre la taula un quadern de peticions que, per part dels alumnes, es centraven en la nova llei educativa (LOMQE) i el que comportarà de cara al futur, així com l’alt nivell de fracàs escolar a les Illes Balears, situat entre els més alts de l’estat. Finalment, com no hi podia faltar, parlàrem també de la inversió en les noves tecnologies, així com el projecte A21 incorporat per primer any al centre pels alumnes de 1r de Batxillerat i que es pretén implantar als altres cursos de cara als anys vinents.

El conseller va respondre les nostres qüestions a través del podcast de l’institut, Fora de Lloc, la qual cosa va suposar un repte per part dels alumnes i un grau de responsabilitat, ja que són moltes les dificultats pendents de resoldre a l’ensenyament públic que li volíem plantejar.

Pel que fa a la intervenció del conseller al nostre podcast, va expressar quins són els projectes del seu departament i va mostrar molt d’interès pel projecte a21, el qual podria arribar a ser un referent per a les altres escoles. També es va posicionar en contra de la LOMQE i ens va assegurar que la seva conselleria va defensar l’eliminació de les revàlides. Després de contestar les peticions dels alumnes, va reunir-se amb el claustre de professors i amb l’associació de pares i mares, que també varen tenir l’oportunitat de fer-li arribar totes les demandes per a la millora del nostre centre.