Aquest mes d’octubre hem començat el nou programa de l’ IES Joan Alcover: T.E.I., Tutoria entre Iguals. Consisteix en que alumnes voluntaris de 3r d’ESO tutoritzaran els alumnes nouvinguts de 1r d’ESO.

people from similar social groupings who are not professional teachers helping each other to learn and learning themselves by teaching” (Topping, 1996).

“(…) se ayudan en sus aprendizajes de forma interactiva, intencionada y sistemática” (Topping, 2000, citado por  Moliner, Moliner y Sales, 2013:190).

Els objectius són:

  • Familiaritzar als alumnes de nova incorporació amb el centre, el ritme de treball, els procediments…. a través d’una atenció més individualitzada
  • Crear xarxes de suport dins el centre
  • Potenciar l’autoestima, l’empatia i l’autoconeixement dels menors
  • Incrementar la sensació de benestar i confiança
  • Ampliar les habilitats socials
  • Reduir l’ansietat davant els reptes que suposa el pas de primària a secundària i context desconegut
  • Assessorar en relació als hàbits d’estudi
  • Cohesionar la comunitat educativa
  • Prevenir l’assetjament escolar

 

I voldreu saber què n’opinen els alumnes tutors:

“ El TEI ha ajudat als alumnes de 1r d’ESO a adaptar-se a l’institut i alhora també ens ha ajudat a noltros a recordar la nostra entrada a l’institut. Trobo que el TEI està molt bé.”

Aina Albis (3 ESO B)

 

“Trobo que és una bona manera que els al.lots de 1r estiguin més a gust a l’institut. Així se senten més segurs”

Lluís Fernández

 

“ Crec que els companys de 1r d’ESO estan molt nerviosos per entrar a un món nou. Nosaltres que ja hem tengut la mateixa experiència, les podem ajudar a relaxar-se i a que es duguin bé.”

Oumaima Jadi ( 3 ESO A)

 

I els alumnes de 1r d’ESO tutorats:

 

“ Al principi jo estava molt nerviosa perque el canvi a l’ institut des de l’escola és molt gran. Està bé el TEI perque trobo que si algú es fica amb tú, te pot ajudar i anar millorant.”
Larisa Lladó ( 1r d’ESO C)

 

“ El TEI és molt bo. Jo estava molt nerviós i impacient i em va anar molt bé conéixer al meu company-tutor. Si algun dia tens un problema, te pot aconsellar i ajudar a resoldre’l. És com si fos un germà.”

Nil Dos Santos (1r d’ ESO B)

 

Marian Socias, Orientadora