Els alumnes de 3r ESO A de Llengua castellana i literatura de la professora Josepa Gorrias  s’han animat a participar en la XIII edició del concurs organitzat pel diari  El País, consistent en l’elaboració d’un periòdic que constarà de portada i 5 seccions habituals en els diaris, entre les quals són obligatòries les de Mediambient i Societat. El nom del grup és “Sus, Joan Alcover”.

A més del treball col·lectiu, els components del grup, a nivel personal, podrán participar en els premis individuals a la millor entrevista, reportatge, secció en anglès, fotografia, publicitat, tira còmica o bloc. 

Els diversos treballs han d’estar publicats abans del 8 de maig a la página web corresponent del concurs.

Josepa Gorrias, cap de departament de  castellà