Aquí teniu dues mostres de cultura clàssica:

[one_half]Al llarg dels temps les arts plàstiques han representat freqüentment personatges i temes mitològics, des dels inicis de l’art a Grècia fins a l’actualitat. Amb la pintura i l’escultura, els artistes tracten de representar simbòlicament els mites, i d’exaltar els valors humans que encarnen els seus herois.

Aquesta activitat té com a objectiu:

– Conèixer els elements bàsics de la mitologia clàssica, valorant la seva influència en la cultura europea al llarg del temps.

– Identificar els elements culturals que són presents en les diferents expressions de l’art de la cultura occidental.

[/one_half][one_half_last]La situació de la dona a l’antiguitat clàssica, bressol de la cultura occidental, és de clara indefensió i de discriminació absoluta. Per això mateix, el coneixement dels diferents aspectes en els qual la dona es desenvolupava a l’antiguitat amb gran dificultat: societat,legislació,religió i sobretot, la literatura, és el que pot conduir a tenir una visió crítica de la realitat actual, partint de la situació de discriminació que es produïa fa més de vint segles.

Aquesta activitat té com a objectiu:

– Conèixer i valorar críticament les aportacions del món clàssic a la cultura occidental.

– Reflexionar sobre el paper de la dona des de l’antiguitat fins als nostres dies.

– Prendre consciència de les diferències entre la situació de l’home i de la dona a la societat occidental al llarg de tota la història.

– Analitzar fins a quin punt la nostra societat està influenciada pels costums i els hàbits de la cultura Greco-llatina.[/one_half_last]

Pep Campillo, departament de llengües clàssiques