Educant en igualtat

Exposició de documentació sobre dona i educació

Del 25 al 29 de novembre

Biblioteca

Una de les formes de construir la igualtat  i prevenir la violència de gènere a l’escola  consistex a  promoure quatre condicions:

1.Incloure la lluita contra el sexisme i violència en el currículum escolar, afavorint canvis cognitius, afectius i conductuals, incrementant els esforços per superar la invisibilitat de les dones, i desenvolupant habilitats per identificar i rebujar estereotips i generar esquemes alternatius.

2. Afavorir la construcció d’una identitat no sexista contrària a la violència: ajudant a prendre consciència de les limitacions que el sexisme suposa pels éssers humans i afavorint la construcció d’una identitat pròpia i positiva en els adolescents.

3.Integrar la lluita contra el sexisme i la violència en una perspectiva més àmplia, la defensa dels drets humans, educant en l’empatia i el respecte als drets humans i ajudant a superar els estereotips sexistes.

4. Integrar la intervenció a l’escola amb la de tots els contextos des dels quals s’estructura la societat.

(Díaz-Aguado, María José: Prevenir la violència contra las mujeres: construyendo la igualdad. Madrid, 2002)

 

Dia internacional contra la violència de gènere

25 de novembre

 

 

Per tot això, hem seleccionat una sèrie de documents antics i actuals que volem difondre entre la comunitat educativa.

Hi han col·laborat:

*M. Magdalena Alomar

*Josepa Gorrias

*Isabel Olucha

*Isabel Ripoll

*Natàlia Soberats