En el BOIB de 20 d’abril de 2013 la Conselleria d’Eduació publicà el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

D’acord amb el que es descriu al BOIB i seguint les instruccions de la Conselleria i les posteriors instruccions sobre l’aplicació de l’article 20 d’aquest decret, el decret ha d’estar aprovat el 20 de juny i prèviament s’ha de fer una consulta no vinculant a les famílies on es demani si “donau el vostre suport a l’esborrany de projecte de tractament integrat de llengües del centre? (Sí/No)”.

Us informam que la consulta es durà a terme dimarts, dia 11 de 8.30 a 10.30 al nostre centre.