El dia 12 de febrer, a les 19h varem tenir la xerrada “ Rol parenteral en la prevenció del consum de drogues en els adolescents” impartida per na Xisca Cañellas ( Tècnica del Projecte Home) , organitzada pel departament d’Orientació de l’IES Joan Alcover.

Hi varen assistir una cinquentena de pares i mares que varen participar activament durant tota la xerrada, amb moltes consultes i intervencions. Va resultar molt interessant.

Na Xisca Cañellas ens va posar al dia de les adicions que afecten als/ a les nostres fills/es, tant de tipus de sustàncies químiques com tecnològiques ( mòbil, xarxes socials, jocs d’ordinador, etc).

Ens va fer entendre les raons de que en aquestes edats siguin tan vulnerables i els signes que ens poden alertar de que consumeixen drogues:

 • abandó de les aficions habituals,
 • menor confiança en els germans,
 • canvi d’amistats que oculten als pares,
 • canvi de comportaments, vestimenta i pentinat,
 • telefonades extranyes que li fan sortir de la sala,
 • baixada brusca del rendiment escolar,
 • més demanda de diners,
 • pèrdua de pes,
 • ulls enrogits i pupil.les dilatades,
 • desaparició d’objectes de valor de la casa,
 • trobar-li drogues o utensilis relacionats i,
 • el fet que arribi a la casa ebri o intoxicat per drogues.

En resum de les pautes que ens va donar del que cal fer si confirmam el consum de drogues per part dels/ de les nostres fills/es: DIÀLEG OBERT tenint en compte:

 • El “NO”, no funciona
 1. Cal que ens centrem en aspectes socials o psicològics que no en els farmacològics
 2. No ens hem de centrar en els perills o riscos ( suposen valors pels adolescents)
 3. Resaltar més els aspectes positius del no consum que els negatius del consum
 4. Mai hem de ridiculitzar les seves opinions

De totes formes ens va quedar molt clar que és millor prevenir. Amb aquesta finalitat ens va donar els factors de risc i els factors de protecció de l’educació que donem als/a les fils/es:

 

FACTORS DE RISC FACTORS DE PROTECCIÓ
 • Sobreprotecció
 • Autoritarisme
 • Actituds favorables a les adicions/ models (consum dels pares o germans)
 • Poca disciplina i control del/la fill/a
 • Manca de reforçament social de la família
 • Estil educatiu democràtic
 • Afecte i diàleg
 • Crítiques constructives
 • Marges de confiança
 • Adequades expectatives dels pares
 • Participació a les tasques i decisions
 • Normes clares, estables, coherents i conscients
 • Foment actiu del temps lliure i esport
 • Bon model pares
 • Alta autoestima, autovaloració
 • Tenir amics i bones habilitats socials

 

Na Xisca Cañellas ens va oferir ajuda tant a l’hora de prevenció com si s’ha iniciat el consum. Podeu posar-vos en contacte amb Projecte Home/ Jove als correus i teléfons següents:

 

prevencio@projectejove.com/ tel. 971-708-308

info@projectehome.com/ tel. 971-793-50

Escola de pares i mares: 971-708-750 ext 20 (Pilar)

 

A l’institut Joan Alcover teniu també tota l’ajuda que vos pugui donar el/la tutor/a i l’orientadora, Marian Socias (masocias1@educacio.caib.es)

 

Marian Socias, orientadora de l’IES Joan Alcover