Efectivament, la pagina web de l’IES Joan Alcover s’ha modernitzat, i de quina manera!

Actualment és molt més senzill accedir a tots els continguts d’interès. No només això, també alegra la vista, és útil, còmode, original… i, el que és més important, és una eina feta per nosaltres. Però no dic que “és per nosaltres” pel fet de que és, senzillament, la pàgina web del nostre institut, realment és per nosaltres. La prova que allò que dic és cert, és aquest mateix escrit.

Supòs que perquè s’entengui m’hauria de presentar. Em diuen Lucía León, som una de les representants dels alumnes del Consell Escolar però, sobretot, som una alumna més de les que poden accedir a la pàgina web.

A mi no em varen demanar que escrivís res, em vaig oferir jo. Per què? Perquè podia. Així és, aquesta pàgina web no és tans sols per poder accedir a informació del centre o com a punt de referencia externa pels nostres pares, és també una manera que ens dóna el Joan Alcover per expressar-nos.

Per entendre-ho millor, explicaré una petita història que els de primer, i pot ser els de segon, no coneixen de res.Fins enguany, els alumnes d’audiovisuals — optativa a segon de batxiller — feien feina amb la revista digital es Llonguet. Aquesta revista era la millor eina de la qual disposava qualsevol alumne per conèixer l’institut fora del nostre cercle. Gràcies a la revista, molts sabem que el professor d’arts plàstiques, Agustí Rocabruna, ha amenaçat amb tirar per la finestra a més d’un curs o com anaren les ambientacions d’aula d’altres anys. En definitiva, que hem tingut l’oportunitat de conèixer realment, des d’un punt de vista divertit la nostra comunitat educativa. Desgraciadament, per un motiu o l’altre, aquesta web es va deixar de fer servir i els alumnes ens quedarem desconnectats, coneixent exclusivament el nostre entorn més proper.

El pare d’aquesta web i de l’antiga revista, el nostre secretari, Tomeu Castell, va voler fusionar, o així ho veig jo, el concepte de pares/professors/alumnes, fent que tots tenguéssim l’oportunitat de participar a la comunitat de la qual formam part. No content amb això, i amb ganes de fer molta feina, també va voler fusionar es Llonguet i la pàgina web. Així ha romput l’avorrit concepte de pàgina web i l’ha dinamitzada. I, encara més, l’ha feta nostra.

Ja no és un disseny monòton que no ens diu res. No són lletres que no ens importen. No és una pàgina web més. Va més enllà. Els pares i alumnes podran sabre quines activitats lúdiques, extraescolars i didàctiques es duen a terme al centre accedint al calendari. No només això. Ara podem participar de bon de veres, com diríem en bon mallorquí, en aquest ambiciós projecte.

Des de la humilitat del meu escriptori us anim a participar-hi activament, a escriure, a comunicar al món allò que pugui resultar d’interès.
La forma més senzilla és enviar el vostre escrit (tema lliure, però relacionat amb el Joan Alcover, i llengua també) al professor més proper al tema del qual es parla i aquest ho farà arribar a l’equip directiu perquè ho pengi. Així, tots i totes podrem fer que ens coneguem una mica millor i que el J.A. no resulti tan estrany fora de la nostra aula.

Esper veure-vos-hi prest,

Lucía León, representant dels alumnes al Consell Escolar

2013_lucia_leon_web