Eleccions Consell Escolar 2023-24

Aquí us deixam el calendari de les eleccions al Consell Escolar on es renovaran 2 representants de les famílies i 1 representant del personal no docent. Anirem actualitant l’entrada a mida que es vagi complint el calendari.

2 d’octubre: Elaboració dels censos. Informació a tota la comunitat educativa del dia i hora del sorteig públic de la Junta Electoral.

4 d’octubre: Sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens. Convocatòria de la reunió de constitució de la Junta Electoral.

6 d’octubre: Constitució de la Junta Electoral. Aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes.

20 d’octubre: Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral. Exposició pública dels censos a les oficnes del centre i inici del període de reclamacions.

27 d’octubre: A les 14.00 h. fi del termini de reclamacions als censos provisionals.

30 d’octubre: Reunió de la Junta Electoral en cas que hi hagi reclamacions als censos a fi de resoldre-les.

2 de novembre: Publicació dels censos definitius.

9 de novembre: A les 12 hores final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit.

13 de novembre: Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de candidatures, sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representant de l’Ajuntament, de l’AFA més representativa, de l’AA més representativa a secundària i, si escau, del representant empresarial.

15 de novembre: Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.

Representants de les famílies:

Xavier Ferriol Boada

Javier Botín Oliver

Representant del personal no docent:

Carme Homs Mestres

16 de novembre: A les 12 h. fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.

17 de novembre: Reunió de la Junta Electoral en cas que hi hagi reclamacions als censos a fi de resoldre-les.

20 de novembre: Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

24 de novembre:  Fi del termini perquè pares/mares o tutors/es legals sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.

27 de novembre: Eleccions del personal d’administració i serveis (secundària i centres de primària, si escau).

30 de novembre: Eleccions de pares/mares/tutors-es legals. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.

4 de desembre: Introducció al GESTIB de la composició dels consells escolars segons la tipologia de centre, candidats, dades de participació i membres del nou Consell Escolar. Validació de la direcció del centre.

5 de desembre: Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes.

11 de desembre: Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.

14 de desembre: Sessió de constitució del nou Consell Escolar, elecció de la nova Comissió Permanent i d’altres comissions si escau. Designació de la persona encarregada d’impulsar mesures educatives per fomentar la igualtat de gènere.