Informació sobre l’inici de curs 2021-22

Reajustament de grups

A causa de la situació higenicosanitària i la matrícula de setembre, encara oberta, s’han hagut de reajustar alguns grups i nivells durant els primers dies de curs.

Benvolgudes famílies, aquí teniu informació del començament de curs que realitzarem de manera esglaonada de la següent manera.

Divendres 10 de setembre, 1r i 2n de batxillerat

1r i 2n de Batxillerat comencen el curs a les 8.30h amb la presentació, repartiment dels chromebooks (a tot l’alumnat de 1r i al de 2n que no el tengui) i, després, continuaran amb la jornada lectiva fins a les 13.45h.

L’accés a les 8.30h es farà de la següent manera:

1r de batxillerat: Porta d’avingudes

2n de batxillerat: Porta plaça del tub

A partir de dilluns, seguiran el seu horari habitual a partir de les 8.00h

Dilluns 13 de setembre, 3r i 4t d’ESO

3r i 4t d’ESO comencen el curs a les 8.30h amb la presentació, repartiment dels chromebooks (a tot l’alumnat de 3r i al de 4t que no el tengui) i continuaran amb la jornada lectiva fins a les 13.45h.

L’accés a les 8.30 es farà de la següent manera:

3r ESO: Porta d’avingudes

4t ESO: Porta plaça del tub

A partir de dimarts, 3r i 4t segueixen el seu horari habitual a partir de les 8.00h

Dimarts 14 de setembre, 1r i 2n d’ESO

1r i 2n d’ESO comencen el curs amb la presentació a les 8.30h i continuaran amb la jornada lectiva fins a les 13.45h. A la presentació es donarà informació sobre material i quadern necessaris per al curs.

L’accés es farà de la següent manera:

1r ESO: Porta d’avingudes

2n ESO: Porta plaça del tub

L’endemà, dia 15, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO continuarà amb la seva jornada lectiva habitual a partir de les 8.00h.

Mesures higienicosanitàries al centre

Us deixam a aquest enllaç, les mesures que s’han de seguir al centre. És imprescindible que es respectin escrupolosament a fi de minimitzar els riscos de contagis.

Us desitjam a tothom un bon començament de curs.

L’Equip Directiu

Ps: Podeu consultar aquí el protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre l’alumnat del centre.